Holbæk sygehus er bedst til planlagt dialyse

En ny pris fra Nyreforeningen er gået til Holbæk Sygehus. Prisen går til det hospital, der året forinden har forbedret sig mest indenfor planlagt dialysestart.

Tidlig henvisning og planlagt dialysestart er helt afgørende for kommende dialysebrugeres livskvalitet og mulighed for selv at træffe beslutning om og tage ansvar for egen behandling. Derfor har Nyreforeningen valgt at sætte fokus på planlagt dialysestart med en årlig pris.

Overlæge Niels-Jørgen Løkkegaard fra Holbæk sygehus me diplomet. Foto: Helle Wilmann Søndergaard.

Overlæge Niels-Jørgen Løkkegaard fra Holbæk sygehus me diplomet. Foto: Helle Wilmann Søndergaard.


– Det er ofte en stor omvæltning at starte i dialyse. Derfor er det vigtigt, at man har haft god tid til at finde ud af, hvilken dialyseform, der passer bedst ind i ens hverdag, og selvfølgelig at der er anlagt varig adgangsvej før dialysestart, siger Jan Rishave, formand for Nyreforeningen.

Prisen blev uddelt for første gang i onsdags på Nyreforeningens årlige dialysekonference for sundhedspersonale, der arbejder med nyresyge mennesker. Prisen gik til Holbæk sygehus, og overlæge Niels-Jørgen Løkkegaard modtog prisen på sygehusets vegne.

Baggrund
Ifølge Dansk Nefrologisk Selskabs årsrapport 2012 er målet for tidlig henvisning 75 %, og målet for patienter med planlagt dialysestart er 60 %. Dette mål er der kun få afdelinger, der nåede i 2012. Men når 75 % af alle patienter henvises tidligt er en vigtig forudsætning for en god og planlagt dialysestart tilstede for flertallet af nye patienter. Kvalitetsmålet med mere end 60 %, der startes planlagt, bør være absolut opnåeligt.

Starter man ikke planlagt dialyse, resulterer det bl.a. i, at man ikke når at deltage i nyreskole og ikke når at tilegne sig viden om de mange forskellige muligheder for dialyse. Færre begynder i peritonealdialyse, og for mange begynder i hæmodialyse med et akut kateter.

– Der vil naturligvis være patientforløb, hvor ingen kunne forudse, at nyrefunktionen aftog så
pludseligt, men der er stor forskel på afdelingernes resultater, og der er behov for, at alle finder
frem til ’best practice’. Nu forsøger vi at sætte fokus på problemet på en positiv måde – nemlig ved at belønne dem, der klarer sig godt, siger Jan Rishave.

Leave a Reply