Måske en ekstra julegave til Orøs pensionister

oroe-faerge-foto-rolf-larsenMåske får Orøs pensionister en ekstra julegave af Holbæk kommune : Fra 17.november 2014 til 31.1.2015 kan man tage bilen med Orøfærgen til ca halv pris.

Det kan man læse på kommunens hjemmeside under dagsorden for Økonomiudvalgets møde i morgen onsdag. Hvis det bliver bevilget , skal det her-efter behandles i byrådet. Man må så håbe at kommunen , hvis forslaget godkendes og gennemføres bliver så stor en succes, at aftalen forlænges eller bliver permanent

Her er det notat , man kan læse under punktet om julerabat for pensionister :

Orø-færgen har formentlig mistet noget ”portefølje”, da prisen på de populære pensionistrabatkort for biler blev sat op. Såfremt vi genindfører pensionistrabatten på biler, så er det muligt, at vi mister nogle indtægter, men det vil sandsynligvis kunne tjenes ind igen ved, at der er flere der gør brug af tilbuddet, så det anslås samlet set, at det bliver en begrænset indtægtsnedgang for færgefarten. Forslaget har en god signalværdi og er i øvrigt i overensstemmelse med de indsatser, der forventes iværksat i forbindelse med det ekstra tilskud fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Perioden 1/11-31/1 er tilstrækkelig lang til, at det kan skabe en effekt.

Økonomisk betragtning:
Vi mener faktisk, at de fleste pensionister allerede anvender 20-turskort. Dette til en pris af 32,45 for standardkunder og 30,80 for pensionister pr. tur. Det forventes derfor, at det konkrete forslag kun vil have en begrænset effekt.

Derfor kan vi foreslå, at det eventuelt tilbydes pensionisterne fra Orø, at de kan tage deres bil med til cykelpris, 17,00 for enkelt og 28,00 for dobbelt i juleperioden. Det svarer næsten til halv pris af den nuværende, og selve tilbuddet er nemmere at formidle – bil versus cykel.

Det er en ordning, som er nem at administrere for personalet om bord. I tvivlstilfælde kan vi anmode om sundhedskort eller kørekort, som betingelse for at opnå rabatten.

Hvis det antages, at 10 ø-pensionister vil benytte cykelrabat i stedet for 20-turskort, så vil det i december betyde en mistet omsætning på (30,8+30,8-28)*10*31= 10.416 kr. Dette er en betydelig post, men hvis det medfører 10 ekstra daglige nye kunder, så bliver regnestykket 28*10*31= 8680 i ekstra indtægter, hvilket opfattes som udgiftsneutralt. Hvis de samtidig vælger at bruge besparelsen til at købe en kop kaffe eller en sodavand om bord, så er tabet næsten hjemme. Det vurderes at dette tilbud vil være mere attraktivt end det foreslåede.

Vi kan bruge vores hjemmeside og Ø-kontoret til at kommunikere nyheden ud, ligesom vi kan lave opslag om bord.

Leave a Reply