Læserbrev: Enhedslisten undres over Arena-projekt

Redaktionen har modtaget nedestående:

Enhedslisten i Holbæk byråd forsøger i disse uger at finde ud af, hvad der er op og ned i forhold til planerne om en Holbæk Arena , finansieret som et OPP(Offentlig Privat Partnerskab) kontra planerne om at udbygge og renoverer de eksisterende idrætsanlæg i Holbæk by.

Og vi undres…

· I Holbæk eksperimenterer vi med demokratiet – er et slogan for det store projekt” Holbæk i Fællesskab.”

· Borgmester Søren Kjærsgård fra V har sammen med sine partifæller gang på gang udtalt – at det er repræsentanter for 18 foreninger, der bakker op bag projektet – men flere og flere af de pågældende foreninger må nu melde ud, at de ikke har deres medlemmers opbakning. Sidst ser vi håndboldklubbens aktive melde fra.

· Da Holbæk teater den 6/10 afholdt Go´dialog med politisk deltagelse – kunne man ikke opspore mere end 12-13 foreninger…

· Selv om flere deltagerer af den politiske styregruppe – bestående af én repræsentant fra hvert parti i byrådet – gentagende gange har bedt om en lige så grundig forundersøgelse af ”Alternativet,” som den der er lavet af Arena projektet, så er det endnu ikke lykkedes at få en sådan fremlæggelse i byrådet.

· Talsmand for de foreninger der er bag Arena projektet – Carsten Damgaard – indkalder til møde den 21/10, for specielt udvalgte i byrådet. Det er der for så vidt ikke noget forkert i, hvis det ikke var fordi samme Carsten Damgaard har modtaget 350.000 kr som løn for” et eller andet der har med forarbejdet til Holbæk Arena at gøre” det betyder at Carsten Damgaard er inhabil, og sandsynligvis ikke er i stand til at forholde sig særlig nøgternt til Arenaprojektet

Enhedslisten finder det særdeles mærkeligt at han(Carsten Damgaard), som ansat under projektet, ikke indkalder hele den politiske styregruppe, som byrådet har nedsat.

· Enhedslisten er med på, at det er normal procedure i forbindelse med forarbejdet til OPP projekter, at man ansætter personer med særlig indsigt i de aktiviteter, et evt. OPP-projekt skal rumme. Det anses generelt (blandt OPP-fagfolk) som vigtigt for et “succesfuldt” OPP-projekt at have stor viden om de fremtidige brugeres behov nu og på længere sigt, og viden om deres evne/vilje til at medfinansiere projektet i fremtiden. Men hvis formålet er at få en lokal “ambassadør” for projektet så ligner det korruption/bestikkelse, som potentielt kun kan ødelægge projektet.

… Med andre ord – så bliver der for tiden eksperimenteret med demokratiet i Holbæk kommune på en måde, som set ud fra Enhedslistens synspunkt, ikke er spor demokratisk.

Med venlig hilsen

Karen Thestrup Clausen
byrådsmedlem for Enhedslisten

Skriv et svar