Lokalpolitik og teater: Talkshow skal give go’ dialog

I dag sætter Holbæk Teater gang i et nyt projekt kaldet “Go’ Dialog”. Der er tale om et talkshow som skal bringe borgere og lokalpolitikere tættere på hinanden.

Teatret vil udnytte sin rolle i lokalområdet og formidlingens kunst til at sætte rammerne for debat om aktuelle lokalpolitiske emner.

Her er ikke tale om traditionelle høringsmøder – men dialogaftener, hvor politikerne kan møde borgerne i øjenhøjde, blive udfordret, inspireret og skærpet. Go’ Dialog på Holbæk Teater bliver arrangeret i samarbejde med Holbæk Kommunes Demokratieksperimentarium, som netop har til formål at afprøve nye dialogformer mellem borgere og politikere. Og emnerne, der bliver taget op, er aktuelle emner, der er vedkommende for alle i kommunen.

Hvorfor går teatret ind i sådan et projekt, kan man måske spørge sig selv? Men ifølge de to teaterledere på Holbæk Teater, er samarbejdet åbenlyst.

– Det er Holbæk Teaters vision at spille en samlende rolle i det regionale liv. Og som kulturinstitution, tror vi på, at vi kan blive et vigtigt og frugtbart bindeled mellem borgere og de lokale politikere – så de kan mødes i øjenhøjde. Selve ordet teater betyder faktisk ”plads for menigheden” – og uanset om det er en forestilling, en salon, koncert, stand-up eller noget helt femte, så har teater en evne til at fungere som samlingspunkt i sit lokale miljø, siger den ene af teaterlederne Brian Kristensen.

At bruge ”underholdning” som formidlingsform til at sætte lys på store emner er ikke nyt. Teater er et samlingspunkt for folk, hvor vi kan dele oplevelser med hinanden, mens de sker. Vi kan reagere på det, vi oplever sammen med de andre i teatret. Og det udvider oplevelsen fra bare at være envejskommunikation til at være et samspil mellem det vi ser og os selv.

Kristoffer Møller Hansen, der udgør den anden halvdel af teaterledelsen på Holbæk Teater fortsætter:

– Teater har altid haft den kvalitet at kunne stikke hånden ind i en hvepserede. På scenen kan vi tage emner op, som ellers kan være svære at tale om eller som måske endda er tabuiserede. Men ofte er det emner, som vedkommer mange af os. Om det er døden, arbejdsløshed, afhængighedsproblemer, sygdom, overvægt – bare for at nævne nogle.

Med Go’ Dialog aftenerne har Hansen & Kristensen et ønske om at styrke den lokalpolitiske debat og engagement. At kunne møde sine lokalpolitikere i øjenhøjde kan måske bidrage til at nedbryde den (lokal)politikerlede, der nogle gange er.

– For lokalpolitikerne er også bare borgere i vores kommune, som du og jeg, slutter Kristoffer Møller Hansen.

Go’ Dialog er bygget op som en blanding mellem et talkshow, lokale TV-indslag med interviews samt debat. Alle seks partier i Holbæk Byråd er repræsenteret i panelet og modereres af de to teaterledere Hansen & Kristensen. Aftenen er delt op i tre halvlege – først præsenteres og debatteres temaet i panel, dernæst åbnes der for spørgsmål og debat fra salen og sidst vil der være rundbordsdebat, hvor man kan møde lokalpolitikerne rundt ved bordene.

Det vil fremover blive afholdt den første mandag i hver måned frem til og med marts næste år. Første gang er er altså i aften klokken 19-21, hvor debatten om Holbæk multi-arena bliver taget op.

Leave a Reply