Se video: Blæsten hiver i stilladserne

Indsatslederne fra politi og brandvæsen var torsdag eftermiddag ved 16-tiden ud og se på stilladser i Ladegårdsparken. Foto: Rolf Larsen.

Indsatslederne fra politi og brandvæsen var torsdag eftermiddag ved 16-tiden ud og se på stilladser i Ladegårdsparken. Foto: Rolf Larsen.

Indsatslederne fra politiet og brandvæsenet var ved 16-tiden ude i Ladegårdsparken for at se nærmere på stilladserne.

Mens brandvæsnets indsatleder inspicerede stilladserne rundt om flere af boligblokkene til fods, så kørte Politiets indsatsleder rundt og lyste op på stilladserne med projektør fra indsatsledervognen.

Vinden har allerede torsdag eftermiddag godt fat i stilladserne. På nogle af stilladserne, har man rullet de store stykker stof sammen, som ved stormen den 28. oktober virkede som kæmpestore sejl og gav vinden noget at rive i. Men der er stadig nogle af blokkene, hvor afdækningen ikke er rullet sammen, ligesom der fortsat er overdækning over taget og her er vinden også begyndt at hive fat.

Ved 18-tiden begyndte byggematerialer at flyve rundt i området, bl.a. store træplader, spændebånd og pressenninger blev kastet rundt af vinden, ligesom flere af de hegn, der er sat op for at holde uvedkommende væk, er væltet og skubbet væk af stormen.

Stormen den 28. oktober resulterede i ødelæggelser på boligblokke i Ladegårdsparken og i at flere beboere måtte evakueres – enkelte måtte også genhuses permanten eller i en længere periode, fordi deres lejligheder havde taget skade.

I Ladegårdsparken venter beboerne spændt, og med en hvis ængstelighed på hvordan stormen Bodil forløber.

Opdateret kl. 18.23

Denne artikel er publiceret den 5. december 2013 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply