Måling: Forhøjet koncentration af PCB-gift på skole

Der er fundet en forhøjet mængde PCB i luften på 10. klassecentret på Søndre Skole i Holbæk. Foto: Rolf Larsen.

En rutinemæssig kontrolmåling har vist en forhøjet mængde af PCB i en skolebygning i Holbæk, men hverken forældre eller elever er blevet orienteret.

Holbæk Kommune deltager i en frivillig kontrol af indeklimaet i forskellige af kommunens bygninger. Den seneste rutinemæssige kontrolmåling på Søndre Skole i Holbæk viste, at én bygning – 10. klassecentret – har et let forhøjet indhold af PCB i luften.

Resultatet af den seneste kontrolmåling blev kendt den 26. juni, og dagen efter blev personalet orienteret. Da skoleåret på det tidspunkt var afsluttet, blev forældre og elever ikke orienteret. Forældre til eleverne – og andre som bruger bygningen – vil få den nødvendige information, når det kommende skoleår starter, oplyser Holbæk Kommune.

– Vi er meget bevidste om, at fundet af PCB på skolen kan gøre forældre og medarbejdere urolige. Derfor vil vi informere begge grupper grundigt og i tide, siger Jeppe Søndergaard.

Holbæk Kommune har ikke orienteret de elever som netop har afsluttet 10. klasse – eller deres forældre – om den forhøjede mængde af miljøgiften PCB. Foto: Rolf Larsen.

Men de elever som netop har afsluttet 10. klasse eller deres forældre, er altså ikke blevet orienteret om det forhøjede indhold af miljøgiften PCB i luften.

De målinger, som blev foretaget i 10. klassecentret viste mellem 1800 og 1900 nanogram per kubikmeter luft. Grænseniveauet er på 2000 nanogram pr. kubikmeter luft. Den lidt lavere koncentration betyder, at kommunen ifølge Arbejdstilsynets instrukser har to år til at løse problemet med PCB’en.

– Det er ikke farligt at opholde sig i bygningen. Vi har udarbejdet en nøjagtig plan for samtlige ændringer, som skal gennemføres, siger Jeppe Søndergaard, der er chef for Center for Ejendomme i Holbæk Kommune.

Bygningen er opført i 1969 og rummer bl.a. fysiklokaler, forberedelseslokaler for lærere, køkken og it-café. Bygningen bruges desuden til forskellige former for undervisning.

Hos Holbæk Kommune tager man sagen alvorligt og går i gang med at foretage alle de nødvendige udbedringer hurtigst muligt. Det beyder bl.a. effektiv ventilation og forebyggende rengøring, mens reparationsarbejder står på.

– Øget ventilation og effektiv rengøring af især vandrette flader vil medvirke til at nedbringe mængderne af PCB i luften til det minimale.

FAKTA:

– PCB er en forkortelse af Poly-Chlorede Biphenyler. Stoffet er en miljøgift
– PCB er forbudt og er optaget på EU’s liste over farlige stoffer.
– PCB-holdige materialer blev brugt i bygninger, der er opført eller renoveret i perioden 1950-1977.
– PCB er udbredt i byggeriet i Danmark, men vi kender kun omfanget delvist
– PCB-holdige byggematerialer kan afdampe PCB til indeklimaet.
– De foreløbige erfaringer tyder på, at PCB i materialerne kun findes i indeluften i en lille andel af bygningerne i et niveau der medfører en øget helbredsrisiko for brugere og beboere.

Kilde: pcb-guiden.dk

Denne artikel er publiceret den 3. juli 2013 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

En kommentar

Leave a Reply