Jyderup: 40 nye handicapboliger på vej

Helt nye boliger til mennesker med udviklingshæmning og fysiske handicap skal i starten af 2016 erstatte de nuværende boliger på Skarridsøhjemmet og Tornhøj. Samlet pris for de nye boliger blier: 64,5 mio. kr.

Holbæk Kommune går nu i gang med at gennemføre første del af sin store helhedsplan for boliger og aktivitetstilbud indenfor handicapområdet. Projektet omfatter i alt 40 nyopførte, attraktive boliger efter almenboligloven. Dertil kommer forskellige aktivitetstilbud.

Boligerne skal bygges i Jyderup omkring det nuværende Tornhøj. Desuden overvejer politikerne et forslag om yderligere 13 boliger i Holbæk som erstatning for det nuværende botilbud Abildgården og forskellige aktivitetstilbud.

Det nuværende Tornhøj skal efter de aktuelle planer bygges om til aktivitetstilbud og servicearealer. I løbet af de næste 2½ år bliver der således gang i byggerierne. De nye boliger skal stå klar i løbet af 1. kvartal 2016.

Naturlige fællesskaber
Byggeriet i Jyderup vil efter planen blive opført rundt om Tornhøj i form af små grupper med boliger i ét plan og tilknyttede fællesarealer. Hver beboer får sin egen rummelige og handicapvenlige bolig med stue, tekøkken, soveværelse og badeværelse.

Tornhøjgrunden strækker sig helt ned til Søbæksvej. Det vil kunne give plads til de forskellige grupper af nye boliger og samtidig tilgodese behovet for naturlige fællesskaber. Målet er blandt andet at give plads til en demens-enhed, et aflastnings-tilbud og et psykiatri-tilbud for udviklingshæmmede borgere.

Positive boligselskaber
Lejerbo og Vestsjællands Almene Boligselskab er uformelt blevet spurgt, om de vil stå for byggerierne. Begge boligselskaber ser positivt på projekterne. Udvalget for Voksnes formand, Louise du Plessis de Richelieu (F), glæder sig over, at helhedsplanen kan gå i gang:

– De nuværende boliger for vores ældre medborgere på Skarridsøhjemmet er ikke længere tidssvarende; og på Tornhøj er boligerne for små efter dagens standard. Desuden ønsker vi i det hele taget at give borgere med særlige behov og vores udviklingshæmmede beboere nogle bedre tilbud.

En fremtidssikker løsning
– Kommunen står ved en skillevej: Enten skal de eksisterende tilbud på handicapområdet bygges om. Eller også skal vi bygge nye, attraktive boliger og aktivitetstilbud, som vil være effektive at drive og fastholder gode arbejdspladser i kommunen. Derfor har vi valgt at bygge nyt, siger Louise du Plessis de Richelieu.

Hun tilføjer, at byggeriet især vil få betydning for beboere og medarbejdere, der allerede er tilknyttet tilbuddene i Jyderup-området. De foreslåede aflastningstilbud vil dog også kunne få betydning for borgere fra andre dele af kommunen.

Økonomien
Opførelsen af de almene handicapboliger finansieres ved, at grundarealer til boligerne udstykkes fra Tornhøj. Salgspriserne vil dække kommunens udgifter til bygningen af handicapboligerne. De samlede omkostninger for byggeriets fase 1 beløber sig til 95 mio. kr.

Denne artikel er publiceret den 1. juli 2013 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply