Uden butikker – ingen by

TV Vestsjælland sender program fra detailhandelkonference i Holbæk.

Med udgangspunkt i en allerede udarbejdet detailhandelsanalyse for Holbæk by, har Holbæk Kommune i samarbejde med Holbæk Handelssandsforening og Holbæk Erhvervsforum, afholdt en såkaldt Detailhandelskonference, hvor over 100 forretningsfolk og grundejere blev orienteret om de nuværende kommunale planer for Holbæk bymidte, samt hvad kommunen forventer sig af den kommende planlægning og udvikling. Til konferencen havde arrangørerne inviteret personer med særlig kendskab til detailhandelens tendenser og deraf følgende konsekvenser.

Den efterfølgende debat mellem konferencens deltagere og panelet blev i høj grad præget af den nye lokalplan for Smedelundsgade, der giver tilladelse til et stort butikscenter, ROSEN, med plads til 25-30 større eller mindre butikker samt et højhotel på 11 etager med 120 værelser.

Blandt deltagerne var der stor uenighed om centerets placering, i den østlige del af bymidten.

En del mente centret kunne skade den attraktive hovedgade Ahlgade, hvor der for første gang i historien er et større tomt forretningslokale samt en ubebygget grund efter en brutal nedrivning. Andre hilste ROSEN velkommen som et værdifuldt center for hele Nordvestsjælland.

TV Vestsjælland med Søren Wolstrup og fotograf Per Jensen var med til konferencen og sender nu små 30 minutters sammendrag af oplæg og debat.

Programmet sendes tirsdag d. 18. juni kl. 08.00, kl. 16.30 og kl. 21.00. TV Vestsjælland kan ses på LOKALkanalen (Boxer kanal 51, TDC kanal 22 og YouSee kanal 96).

Se også: Holbaekonline.dk har tidligere haft et tema om fremtidens handel i Holbæk – se hele temaet her.

Denne artikel er publiceret den 13. juni 2013 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply