Debat på Elværket: Om lærerlockout – og lidt kommunalpolitik

Der skal nok være nogen blandt debattens tilhørere, der fandt det passende, at SFs formand, Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen, var placeret foran et stort V, fra partiet Venstre. Foto: Rolf Larsen.

Det var Johannes og Kristians aften, da de tirsdag aften deltog i et politisk møde på Elværket.De to politikere fra henholdvis Enhedslisten og Dansk Folkeparti – for det var Johanne Schmidt-Nielsen og Kristian Thulesen Dahl, der var tale om

Debattens to populæreste politikere, Kristian Thulesen Dahl (O) og Johanne Schmidt-Nielsen i samtale – men nok ikke om et kommende regeringssamarbejde. Foto: Rolf Larsen.

– fik de største klapsalver fra slen, mens Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (R) og Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen (SF) måtte nøjes med få spredte tilkendegivelser. – Og grunden? – Den altomfattende lockout af lærerne fik en stor rolle i debatten, der ellers skulle handle om hvorvidt kommunalpolitik skal styres fra Christiansborg.

Mødet var arrangeret af det tværpolitisks formandsnetværk i Holbæk Kommune, et netværk der der opstod i forbindelse med Folketingsvalget i 2011.

Inden mødet var pladsen foran Elværket fyldt med lockoutede lærere i grønne veste eller røde t-shirts og de mange læere sang og spillede for politikerne, da de ankom.

Det blev der også kvitteret for fra politikerne, da de i starten af mødet fik fem minutter hver til at sige noget om kommmunalpoliti – noget, som der stort set ikke blev snakket om. Det blev hurtigt drejet til at handle om landspolitik og ikke mindst om den igangværende lockout.

Nu og da, blev emnet drejet lidt tilbage til det kommunalpolitiske med et par eksempler på, hvad kommunerne kunne bestemme selv – under hensyn til de økonomiske og politiske rammer, som politikerne på Christiansborg har udstukket.

Så blev ordet givet til de lokale spidskandidater, der hver i sær havde forberedt et spørgsmål til en af landspolitikerne.

Borgmester Søren Kjærsgaard forklarede at Holbæk Kommune lider af minus-vækst. I år har kommen 55 mio. kroner mindre at gøre godt med og de næste år er det beløb meget større. Han fortalte, at planloven forhindrer store butikker i at slå sig ned i Holbæk, men at de i stedet kan slå sig ned i f.eks. Roskilde. Han spurgt derefter Socialdemokraternes Kommunalpolitiske ordfører Kommunalordfører Simon Kollerup om man vil gøre noget ved det. Til det svarede Simon Kollerup, at regeringen – og politikerne – var sat i verden for at skubbe på væksten og skabe arbejdspladser, men at man også skulle sikre at der skabes et grønnere Danmark.

– For mig at se må svaret være en balance mellem hensyn og vækst, sagde Simon Kollerup.

Den socialdemokratiske gruppeforman i Holbæk Byråd, Sine Agerholm spurgte, på en lidt kringlet måde, Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen (SF) om Holbæk Kommune kunne sætte skatten op for at skaffe indtægter. Til det svarede Erhvervs- og vækstministereren, at der er sat rammer for skattestignerne for kommunerne under et og kommunerne har ikke brugt rammen, og kommunerne derfor må blive bedre til at samarbejde hvis de vil bruge rammen. Hun opsumerede sit svar og sagde, at man gerne måtte hæve skatten i kommunen, hvis det altså skete indenfor den ramme, som var aftalt med Kommunernes Landsforening, så kommunerne samlet set ikke brød rammen.

Da Emrah Tuncer sagde, at han ikke var enige i sit partis nedsættelse af afgifter på øl og sodavand kaldte Simon Emil Ammitzbøl sig selv for ‘ekspert i radikal splittelse’. Foto: Rolf Larsen.


John Harpøth fra Dansk Folkeparti fik både politikere og tilhørere til at trække på smilebåndet, da han proklamerede at nok var Enhedslisten miljøets vogtere på Christiansborg, men i Holbæk er det Dansk Folkeparti der værner om miljøet. Herefter stillede han Johanne Schmidt-Nielsen et spørgsmål om hvorvidt Enhedslisten vil arbejde for en støjgrænse på 35 dB for vindmøller i stedet for de nuværende 44 dB – med konkret afsæt i vindmølleparken i Lammefjorden, som mange af naboerne mener støjer. Johanne Johanne Schmidt-Nielsen udstrykte forståelse for, at naboer kan blive generet af støj fra vindmøllerne. Men hun ville ikke på mødet sige, om en støjgrænse skulle nedsættes. I stedet opfordrede hun Harpøth til at sende hende spørgsmålet på en mail, og så ville hun give det videre til sit partis miljøpolitiske ordfører.

Kenny Jensby fra Liberal Alliance ville høre Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (R) holdning til forvaltningskulturen i det offentlige – og hun svarede, at der da sikkert er mange steder den kan forbedres og at, god forvaltnignskultur i hendes øjne er, når man spørger: ‘Hvad kan jeg gøre for dig’.

Det radikale byrådsmedlem Emrah Tuncer fortalte om arbejdet i kommunen med at få unge til at stoppe med at ryge og spurgte Liberal Alliances Simon Emil Ammitzbøll om det er fornuftigt at sætte afgiften for cigaretter ned og om man havde taget højde for de øgede udgifter til sundhedsvæsnet og tidlig død. Til det svarede Simon Emil Ammitzbøll, at man jo kunne diskutere, om det er statens opgave at forhindre folk i at gøre hvad de vil, og desuden, sagde han, var radikale jo med til at sætte afgiften for øl og sodavand ned for et par dage siden i forbindelse med vækstpakken. Emrah Tuncer afbrød med kommentaren ‘Det er jeg også imod’ og den kvitterede Simon Emil Ammitzbøll for med: ‘ Du er kommet til en ekspert i radikal splittelse’ – med slet skjult henvisning til, at Simon Emil Ammitzbøll i sin tid brød ud af Det Radikale Venstre for at være med i Liberal Alliance.

Både Enhedslisten og De Konservative ville høre om Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager ville gribe ind og stoppe lockouten af lærerne, men ministeren gjorde opmærksom på, at det hverken kunne eller ville hun tale om på mødet:

Mens både Christian Thulesen Dahl og Johanne Schmidt-Nielsen krævede at regeringen griber ind i lockouten af lærerne nu – så ville Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (R) ikke blande sig i konflikten. Foto: Rolf Larsen.


– Jeg ikke blande mig, og jeg vil ikke blande mig, sagde ministeren.

Efter lokalpolitikernes spørgsmål, var det blevet tid til pause, hvorefter der blev taget spørgsmål fra salen til folketingspolitikerne.

Under spørgerunden var det igen den aktuelle konflikt mellem lærernes organisation og Kommunernes Landsforening, samt regeringens folkeskolereform, som var hoved emnet, men der kom også enkelte andre emner på om f.eks. sundhedspolitik.

En tilhører fortalte, at han var skuffet over regeringen med S, SF og R, som han mente fører en helt anden politik end den de blev valgt på og så spurgte han direkte Johanne Schmidt-Nielsen om hun ville vælte regeringen. Hun meldte klart ud, at hun sådan set ikke mener at det gør en forskel om det er den nuværende regering – eller ‘de blå’ – der sidder på regeringsmagten. Men hun ville alligevel ikke love at vælte regeringen, for, som hun sagde:

– Jeg tror ikke det vil skabe en mere solidarisk politik.

Aftenen sluttede med, at folketingspolitikerne fik et par minutter hver, til at sige lige hvad de ville, og igen var det mest landspolitik og lærerlockouten der blev talt om.

Se billederne: Politisk møde på Elværket

Web-TV: Politisk debat på Elværket

Denne artikel er publiceret den 24. april 2013 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply