Skoleelever udstiller kunst

Som afslutningen på projektet ”Kunst i skolehøjde” udstiller elever fra skolerne i Jyderup og Tølløse deres værker på Elværket på søndag.

Holbæk Billedskole og Billedkunstnerisk Grundkursus (BGK) har siden efterårsferien 2012 gennemført et kunstprojekt på skolerne i Tølløse og Jyderup. Her har eleverne udforsket farver, materialer og udtryksformer med undervisere fra Billedskolen og BGK.

Elverdamskolen, afdeling Tølløse har primært arbejdet ud fra temaet ”Farver – maleri, foto, forsøg og eksperimenter”, mens Tornvedskolen, afdeling Jyderup har fokuseret på ”Rum til lege – installation, objekter, lys og lyd”.

Skolerne har undervejs i forløbet haft workshops og undervisning af både unge talenter fra Billedkunstnerisk Grundkursus og professionelle kunstnere, billedskolelærere og billedkunstlærere.

Undervejs i forløbet har elever fra BGK fungeret som mentorer og undervisere for at styrke deres formidlingskompetencer og samtidig lære fra sig. På den måde har ikke blot folkeskolen, men også BGKs elever fået gavn af projektet.

– ”Kunst i Skolehøjde” har været et kreativt eksperimenterende, spændende og sjovt samarbejde mellem en masse aktører. Billedkunstnerisk Grundkursus, billedskolen, folkeskolen, unge undervisere, erfarne undervisere, kunstnere og kommune. Alle har bidraget på fineste vis. Med de 10 -12 årige som projektets vigtigste målgruppe har vi sammen formået at motivere og aktivere dem omkring de billedkunstneriske processer. Det har givet et fantastisk forløb og mange gode og nye erfaringer, siger Bente Kjær Pedersen, der er leder af Billedskolen Holbæk.

Også afdelingsleder af Holbæk-afdelingen af BGK Midt og Vest, Henrik Miklos Andersen, ser tilbage på et vellykket projekt, som også åbner for nye samarbejdsmuligheder:

– ”Kunst i skolehøjde” har bygget bro mellem talentudvikling og inddragelse af en større gruppe børn. Ved brug af unge engagerede BGK-elever som medundervisere og rollemodeller har børnene fået en frisk oplevelse af, hvad samtidskunstens praktikker går ud på… og at det faktisk er skabende processer, hvori de sagtens selv kan deltage og medvirke.

– Samtidig har projektet vist, at der er behov for et kvalificeret billedkunsttilbud til børn og unge efter 4. klassetrin, hvor folkeskolens obligatoriske undervisning stopper. Jeg forventer, at ”kunst i skolehøjde”, og det netværk der er skabt, vil medvirke til, at der nu skyder professionelle og seriøse billedkunst- og billedskoletilbud op i dette tomrum, fortæller han.

Udstillingen af elevernes værker foregår søndag d. 17. marts kl. 15.00 – 17.00. Udstillingen er åben for alle interesserede.

Denne artikel er publiceret den 14. marts 2013 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply