Huslejenævnet skal have ny formand

Efter fem år forlader den nuværende formand for Huslejenævnet i Holbæk Kommune, Jens O. SkovMadsen, posten for at gå på pension.

Når lejere og udlejere af lejeboliger i Holbæk Kommune ikke kan blive enige om fx huslejen, varmeregnskabet eller vedligeholdelse, træder Huslejenævnet til for at afgøre uenigheden. Nu skal nævnet have ny formand for Jens O. Skov-Madsen, ønsker at gå på pension.

Holbæk Kommune søger derfor efter en ny formand for Huslejenævnet, som kan lede nævnets arbejde. Den kommende formand skal være jurist, men må ikke have særlig tilknytning til grundejer- eller lejerorganisationer eller være involveret i ejendomshandler.

Ud over formanden består rådet af en repræsentant for lejerne og en repræsentant for udlejerne. Rådet har også et mindre sekretariat tilknyttet.

Den nuværende formand, Jens O. SkovMadsen, fratræder posten med udgangen af i år og Holbæk Kommune håber, at den nye formand kan tiltræde først i det nye år.

Leave a Reply