13. juli 2024

I øjeblikket er byrådets budgetforslag til 2013-2016 sendt i høring. Men socialdemokraterne mener, at sparekravet er overdrevet.

Efter byrådets budgetseminar i slutningen af august har den socialdemokratiske byrådsgruppe brugt tiden på, at se rammerne for Holbæk Kommunes budgetlægning efter i sømmene, og meldingen er klar: Sparekravet i 2013 og de efterfølgende år er stærkt overdrevet.

– Vi har koncentreret os om at opstille forskellige økonomiske scenarier, som vi har fået administrationen til at lave beregninger og likviditetskurver ud fra, og de viser med al ønskelig tydelighed, at sparekravet i 2013 og årene frem er stærkt overdrevet, siger Socialdemokraternes gruppeformand Sine Agerholm.

– Jeg synes, det er meget utilfredsstillende, at administrationen ikke af sig selv lægger alternativer på bordet. Man kan ikke forvente at lokale politikere er eksperter i kommunal økonomi, og det er desværre min erfaring, at de fleste opfatter administrationens forslag som den eneste mulighed.

Socialdemokraterne er kommet med fire alternative scenarier, som alle viser, at sparekravet kan reduceres betydeligt uden at kommunens økonomi sættes over styr.

– Vi mener, at serviceniveauet på en lang række områder for længst har nået et minimum eller det, der er værre. Men når de borgerlige og SF ikke ønsker at øge kommunens indtægter, så skal der skæres yderligere for at bringe budgettet i balance. Det er situationen, og derfor bliver det naturligvis vores målsætning at begrænse skaderne mest muligt, siger Sine Agerholm.

Byrådet har opstillet nogle pejlemærker for kommunens økonomiske udvikling, som bl.a. kræver at der lægges penge i kassen. De målsætninger holder de fire scenarier sig indenfor, og det giver grund til en smule optimisme i den socialdemokratiske byrådsgruppe:

– Det kan være svært at bevare optimismen og kampgejsten, når man konstant har et flertal imod sig. Men denne gang har vi meget svært ved at forestille os, at borgmesteren kan finde et flertal, der vil gennemføre flere nedskæringer, end situationen kræver, siger Sine Agerholm og uddyber:

– Med en kombination af vores scenarier, hvor man i tre år reducerer anlægsudgifterne minimalt, vil det være muligt f.eks. helt at friholde de ældre, kultur- og fritidsområdet og hele børn- og skoleområdet for yderligere nedskæringer. Ydermere vil der være økonomi til at opnormere på daginstitutionsområdet, som regeringen har forudsat.

Hele byrådet har modtaget beregninger og likviditetskurver, der illustrerer konsekvenserne af Socialdemokraternes scenarier, så nu venter byrådsgruppen spændt på reaktionerne.

– Vores kollegaer i de andre partier, som hidtil har følt sig overbeviste om, at opgaven alene og uden diskussion bestod i at pege på spareforslag for 20 mio. kr. – de skal naturligvis lige have tid til at forholde sig til de nye alternativer. Og så er det da klart vores forventning, at tilstrækkeligt mange vil reagere positivt.