6. december 2023

Holbæk Kommune klarer sig langt bedre end sine egne grønne målsætninger.

Holbæk Byråd har besluttet at reducere CO2-udledningen med 3 procent per år. Men kommunens energibesparende tiltag overstiger klart forventningerne.

Fra 2009 til 2010 opnåede man et fald i udledningen i CO2 på 6,55 procent. Fra 2010 til 2011 var faldet på 4,3 procent.

– Vi har gennem en årrække haft særligt fokus på området, og det er fantastisk, at vi har kunnet nedbringe udledningen så markant, siger borgmester Søren Kjærsgaard.

Kommunens netop opgjorte CO2-regnskab viser, at udledningen i 2010 var på 14.853 tons. I 2011 var udledningen faldet til 14.215 tons CO2.

Energirenovering
Faldet er primært sket i elforbruget i kommunens bygninger. Og det er resultatet af en målrettet indsats.

– I 2011 energirenoverede vi for 54 millioner kroner, og i 2012 regner vi med at investere omkring 80 millioner kroner. Derfor forventer jeg også, at vi kan fastholde den gode udvikling i de kommende år, siger John Harpøth, der er formand for Udvalget for Klima og Miljø.

Energirenoveringer dækker over mange forskellige tiltag.

Tornvedskolen, afdeling Jyderup og andre skoler har således fået et nyt solcelleanlæg. Andre steder er det isolering af eksempelvis tage og udskiftning af vinduer, der har skabt resultaterne.

De mange projekter har givet en stor viden om energirenoveringer, og derfor vil der til sidst på året bliver afholdt et inspirationsmøde for kommunens borgere for herigennem at motivere til en øget indsats på klimarenoveringsopgaven.

Elbiler bidrager
Holbæk Kommune har også anskaffet fem elbiler, og har dermed taget et stort skridt i retning af grønnere kørsel.

– Vi håber at kunne spare 7,5 tons CO2 om året alene med de fem elbiler. Samtidig undersøger vi, om der er flere steder i kommunen, hvor vi kan køre elbiler, siger Søren Kjærsgaard.

Sammenlignet med udgangspunktet i 2009, hvor Holbæk Kommune som virksomhed havde en udledning på 15.876 tons CO2, har kommunen nedbragt udledningen med 10,46 procent.