7. december 2023

I september begynder HD-uddannelsens første del i Holbæk. Det er stadigt muligt for interesserede at tilmelde sig.

Når Syddansk Universitet udbyder HD-uddannelsens første del i Holbæk, er det resultatet af et tæt samarbejde mellem universitetet, Holbæk Kommune og Holbæk Erhvervsform. P.t. er syv erhvervsfolk tilmeldt, og der er plads til flere.

– Det er vores opfattelse, at Holbæk er et sted, hvor virksomhederne generelt er meget parate til at videreudvikle deres erhverv. Med andre ord er vi sikre på, at der i Holbæk Kommune er et marked i forhold til at udbyde HD-uddannelsen, fastslår studieleder ved Syddansk Universitet Lars Meldgaard.

Udvikling i takt med tiden
Holbæk Kommunes borgmester Søren Kjærsgaard glæder sig:

– Uddannelse er forudsætningen for innovation og vækst, og netop HD-uddannelsen giver vores lokale virksomheder mulighed for at udvikle sig i takt med tiden og være konkurrencedygtige. Det er helt afgørende, at medarbejderne er i stand til at omsætte den nyeste viden til praksis.

– Jeg vil gerne sige tak til Syddansk Universitet for at etablere HD-uddannelsen i Holbæk. Nu er det op til området her at bevise, at der er god brug for den. Fra Holbæk Kommunes side arbejder vi i
øjeblikket på at udpege nogle medarbejdere, som vil kunne give både sig selv og organisationen et fagligt løft ved at gennemføre uddannelsen, fortæller Søren Kjærsgaard.

Stor værdi for lokale virksomheder
Når HD-uddannelsen går i gang i september, er det Vækstfabrikken der lægger lokaler til. Og her ser erhvervsdirektør i Holbæk Erhvervsforum, Kenny Jensby, gerne at der bliver rift om pladserne.

– HD-uddannelsen vil have stor værdi for mange af vores lokale virksomheder, og jeg vil gerne understrege, at også folk uden for Holbæks kommunegrænse er velkomne til at søge ind på uddannelsen. Nu, hvor det ikke længere er nødvendigt at tage til Slagelse eller Roskilde for at få en HD, bliver det jo lettere for virksomheder i hele nordvest-området at få opgraderet deres viden. Så jeg er sikker på, at HD i Holbæk over tid vil blive et tilløbsstykke, fastslår Kenny Jensby.

Tilmeldingen til HD-uddannelsen i Holbæk er fortsat åben på Holbæk Erhvervsforums hjemmeside heforum.dk.

Om HD-uddannelsens første del:
HD- uddannelsens første del dækker over en erhvervsøkonomisk diplomuddannelse. En grunduddannelse – som gennemføres som deltidsstudie over to år. Uddannelsen giver erhvervsfolk
mulighed for at tilegne sig grundlæggende viden om blandt andet samfundsøkonomi og erhvervsjura.