Banearbejde gav flere arkæologiske fund

Arkæologer har gjort interessante fund i forbindelse med banearbejdet mellem Lejre og Vipperød.

Lørdag den 2. juni lukkede banen mellem Holbæk og Lejre for at give Banedanmark mulighed for at arbejde mere intensivt med anlægget af et ekstra spor mellem Lejre og Vipperød. Forud for det har været en lang fase, hvor arkæologer har endevendt de arealer, der bliver påvirket af arbejdet.

Arkæologer fra Holbæk Museum har koncentreret sig om at undersøge strækningen fra Vipperød til Elverdamsåen.

Ved Soderup bliver der udgravet et område med spor efter bebyggelse og gruber med keramik og flintredskaber. Fundene viser, at der har været aktivitet i området helt fra bondestenalder til tidlig middelalder.

– Nær kirken dukkede der et lille skår af østersøkeramik op af jorden, fortæller arkæolog Gerd Langhus fra jernalderBindesbøl Ravnholt og fortsætter:

– Denne keramik, der stammer fra den sene vikingetid eller tidlige middelalder, kan være fremstillet lokalt, men kom oprindelig fra det slaviske område og vidner om handelskontakter i perioden. Keramikken kan være nogenlunde samtidig med de ældste dele af kirken, som stammer fra 1100-tallet.

Et langhus fra jernalderen viser sig på kanten af en lille bakke i form af 10 tagbærende stolper placeret på to rækker. Huset, der var beboet for ca. 2000 år siden, har været mindst 12 meter langt og 3,5 meter bredt. I nærheden ligger der affaldsgruber med masser af keramik, der kan stamme fra husholdningen.

Aktivitet i stenalder og bronzealder
Fra bondestenalderen er der fundet et lerkar, som at dømme efter de fine ornamenter langs Lerkar fra bondestenalderranden er ca. 5000 år gammelt. Det er sjældent, at der bliver fundet spor efter denne periode i netop dette område.

– Vi viklede karret ind i gips og tog det op med jord omkring, da det var meget medtaget af at have været ramt af ploven. Nu er det på vej til konservator, siger Gerd Bindesbøl Ravnholt.

I bronzealderen var der også aktivitet omkring Soderup. Husene fra denne tid har ikke kunnet registreres ved udgravningerne, men de må have været der. Det ses i et par store affaldsgruber fyldt med over 100 kg lerklining fra en husvæg. I gruberne var der også skår fra fine krukker med låg og ornamenter, der ser ud til at være ca. 3000 år gamle.

Fundene viser, at området altid har været attraktivt for beboelse også længe før landsbyen Soderup blev en realitet.

Almindelig praksis i anlægsprojekter
– Det er helt almindelig praksis, når man bygger jernbaner, at hidtil jomfruelig jord skal undersøges for arkæologiske fund, siger Banedanmarks projektchef Martin Lose.

– For os som bygherre er det spændende, hvor meget der bliver fundet, fordi det kan få opsættende virkning for arbejdet, og i et område som det nordvestlige af Sjælland er det ikke mindre spændende. I dette tilfælde blev der fundet noget, som arkæologer betegner som usædvanligt, og som nu er registreret for eftertiden. Omvendt har det ikke haft et omfang der gør, at anlægsarbejdet bliver forsinket, hvilket vi alt andet lige er glade for, slutter projektchefen.

Denne artikel er publiceret den 26. juni 2012 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply