24. september 2023

Holbæk Kommune har taget et initiativ, der skal give billigere botilbud.

Landets kommuner har store udgifter til ophold på private bosteder, men der er sjældent overblik over, om pris og kvalitet hænger sammen. Derfor stiller Holbæk Kommune sig nu i spidsen for et fælles udbud, der skal sikre borgere og kommuner mere service for pengene.

Borgere med fysiske eller psykiske problemer bliver ofte henvist til private botilbud, og det er forbundet med store udgifter. I Holbæk udgør den gennemsnitlige udgift til en enkelt persons ophold cirka 580.000 kroner om året.

Jan Christensen, der er socialchef i Holbæk Kommune, forklarer, at det er baggrunden for at undersøge, om borgere og kommune kan få mere for pengene:

– Der er en bred vifte af gode private botilbud landet over; problemet er, at køb af specialiserede sociale tilbud ikke fungerer på markedsvilkår, og derfor er der ikke gennemsigtighed i forhold til sammenhængen mellem pris og kvalitet. Derfor kan vi reelt set ikke være sikre på, om vi køber tilbuddene for dyrt.

Fælles udbud i støbeskeen
Holbæk Kommune har taget initiativ til et samarbejde om fælles udbud af private tilbud, for på den måde at kunne sammenligne de forskellige bosteder og deres tilbud. Ved et udbud kan alle interesserede bosteder komme med et tilbud, hvorefter kommunen vælger dét, der matcher krav og ønsker bedst.

For at få den størst mulige gennemslagskraft, vil Holbæk Kommune invitere andre interesserede kommuner med i projektet, og socialchefen forklarer, at netop det fælles kommunale samarbejde er afgørende for succes:

– Når vi står som en samlet købergruppe, der efterspørger mange pladser, er det vores forventning, at vi kan opnå bedre tilbud, end når vi som nu køber pladserne enkeltvis. Ved et tæt samarbejde har vi også bedre mulighed for at vurdere indhold og effekt af de ophold, vi tilbyder hvert enkelt borger – og på den vis kan vi faktisk opnå både bedre service og lavere udgifter.

Udbud af botilbud ligger i forlængelse af Holbæk Kommunes udbudsstrategi, der indebærer, at alle egnede områder skal i udbud. Den skærpede konkurrence skal fungere som drivkraft for udvikling og fornyelse samt for et skærpet fokus på kvalitet og ressourceanvendelse.