Borgmester N.E. Hansensvej lukket

Denne artikel er publiceret den 14. maj 2012 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Borgmester N.E. Hansensvej vil være spærret frem til 20. julie, mens vejen bliver renoveret. Foto: Rolf Larsen.


Borgmester N.E. Hansensvej blev i dag lukket for trafik på strækningen fra Diget til Munkholmvej.

Lukningen er sket, fordi vejen skal sættes i stand. Bl.a. skal togskinnerne fjernes. Der skal etableres cykelstier på Borgmester N. E. Hansensvej, så fortov og cykelsti får samme udseende som på Munkholmvej.

Der skal etableres en midterhelle på Borgmester N. E. Hansensvej og ét kørespor i hver retning. Desuden bliver eksisterende fodgængerfelter nedlagt og erstattet med krydsningsheller, for at trafiksikkerheden forbedres.

Når renoveringen er færdig, så vil det ikke længere være muligt at parkere på Borgmester N. E. Hansensvej. I stedet skal man parkere på p-pladsen på Tidemandsvej.

Leave a Reply