Vandløb vedligeholdes af kommune og entreprenørfirma

Denne artikel er publiceret den 30. april 2012 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

I de kommende tre år vil kommune og et entreprenørfirma deles om vedligeholdelse af offentlige vandløb. Foto: Rolf Larsen.


Seks private firmaer gav tilbud på opgaven om at vedligeholde offentlige vandløb i Holbæk Kommune. En opgave der skal udføres i de næste tre år

155 km offentlige vandløb med tilhørende vandløbsbrinker er opdelt i otte delområder og skal i de kommende tre år vedligeholdes af henholdsvis entreprenørfirmaet Compac Sjælland ApS og Holbæk Kommune.

I alt seks entreprenørfirmaer havde afgivet tilbud på de otte delområder. Tilbudsrunden viste, at Compac Sjælland ApS var mest konkurrencedygtig i de fire delområder, mens Holbæk Kommunes Park- og Vejafdeling var mest konkurrencedygtig i de resterende.

Opgaverne drejer sig om følgende vandløbssystemer: Kobbel Å, Regstrup Å, Kalvemose Å, Tysinge Å, Tåstrup Å, tilløbet til Åmose Å, Svinninge Å samt tilløbet til Svinninge Å, Audebo-kanalen og Tuse Næs.

Tildelingskriterierne er sket på grundlag af det økonomisk mest fordelagtige tilbud på hver enkelt delaftale. Tildelingen er vægtet med 60 % på økonomi og 40 % på funktionskrav og driftssikkerhed.

Totalsummen for det treårige projekt udgør 1,3 mio. kr. pr. år. Kommunens gevinst ved at have haft opgaven i udbud forventes at blive omkring 200.000 kr.

Leave a Reply