En million til Orø Havn

Denne artikel er publiceret den 12. april 2012 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Byrådet har bevilget en million kroner til udviddelse af Orø Havn. Foto. Jesper von Staffeldt.


Byrådet vedtog i går på sit møde, at give et anlægstilskud på 1 million kroner til ny bygninger på Orø Havn.

Tilskuddet, der skal finansieres via lån, gives under den forudsætning, at Orø Bådelaug selv kan skaffe de resterende penge
i det 3,05 millioner kroner store budget.
Gammelt havneprojekt blev ikke til noget
I oktober 2010 besluttede byrådet at give et anlægstilskud på 1,5 mio. kr. til udvidelse af Orø Havn med Orø Bådelaug som driftsherrer af havnen. I 2010 var projektet mere omfattende med både en udbygning af havnen samt opførsel af velfærdsfaciliteter på land og et samlet budget på 11. mio. kr.

Imidlertid er projektet fra 2010 aldrig blevet realiseret, fordi Orø Bådelaug ikke kunne skaffe den nødvendige kapital til projektet. Da man samtidig har oplevet mindre efterspørgsel på havnepladser, har Orø Bådelaug valgt at foreslå et mindre projekt, der kun omfatter opførelse af nye bygninger. Og det er det projekt, som kommunen nu vil give et tilskud til.

Bådelauget forventer, at en udbyning af nye faciliteter på havnen vil medvirke til at fremme turismen på øen.

Fortsætter som driftsherre
Samtidig med tilskuddet indgår Holbæk Kommune en ny overenskomst med Orø Bådelaug om at drive havnen i 20 år. Den nye aftale vil bygge på de samme principper som den eksisterende aftale, der udløber januar 2015. Som led i den nye aftale skal Orø Bådelaug således dels betale en årlig leje og dels betale Holbæk Kommunes samlede udgift til anlægslån. Hvis Orø Bådelaug opløses eller overenskomsten opsiges af en af partnerne, tilfalder alle anlæg, som er bekostet af bådelauget, uden vederlag til Holbæk Kommune.

Kræver lokalplan
Hvis projektet skal gennemføres er det nødvendigt at forudsætter udarbejdelse af lokalplan, i den forbindelse skal der også udarbejdes en miljøvurdering af de miljømæssige konsekvenser af projektet.

Leave a Reply