Regionen vil nedlægge busrute 228

Denne artikel er publiceret den 8. april 2012 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Hver dag pendler både børn, unge og voksne med busrute 228 mellem Holbæk og Kr. Hyllinge. Nu overvejer Region Sjælland at nedlægge ruten for at spare penge.

Riget – og regionen – fattes penge, og derfor vil man spare ved at skære i den regionale trafik. Blandt andet Rute 228, som forbinder Holbæk med Hornsherred. Det vil, ifølge Region Sjælland, give en besparelse på 1,1 millioner kroner.

Protest fra Holbæk Kommune
I Holbæk Kommune er man kraftig modstander af en nedlæggelse af busruten. Det fremgør af et brev som kommunen har sendt til Miljø, Energi og Udviklingsudvalget i Region Sjælland:

“Holbæk Kommune må på det kraftigste sætte sig i mod denne beslutning, idet ruten er med til at give områdets unge mulighed for at benytte den brede vifte af ungdomsuddannelser som er i Holbæk.
Ruten er endvidere med til at opbygge en infrastruktur som er en afgørende forudsætning for arbejdskraftens mobilitet og dermed for et velfungerende arbejdsmarked.”

Det fremgår også af brevet, at man i det hele taget er uforstående overfor regionens forslag om at nedlægge rute 228:

“Holbæk Kommune er i særdeleshed uforstående overfor Regionens udspil, da formanden for Region Sjællands Miljø, energi og udviklingsudvalg Peter Jacobsen så sent som den 7. marts 2012på mødet mellem Movia, Region og Kommunerne sagde, at rutenedlæggelser af regionale ruter ikke kunne komme på tale og samtidigt opfordrede til, at Regionen og Kommunerne fremover skal arbejde bedre sammen om buskoordinering.”

I brevet, der er skrevet af formand for Klima og miljøudvalget John Harpøth og direktør Anders Asmind fremgår det også at kommunen, på baggrund af Region Sjællands sene udmelding om rute 228, ikke har nogen reel chance for at reagere på spareplanerne. Kommunen opfordrer derfor regionen til at revurdere forslaget til nedlæggelse af ruten.

Forslaget om nedlæggelse af rute 228 bliver behandlet på Miljø, Energi og Udviklingsudvalgets møde torsdag d. 12. april.

Dokumentation: Brev til Region Sjælland fra Holbæk Kommune (.pdf fil).

Leave a Reply