Både skepsis og forventninger til nyt center med hotel

Sådan forestiller man sig, at det nye butikscenter ROSEN i Smedelundsgade vil se ud. Grafik fra projektoplæg.


Tirsdag aften var der offentlig møde på Holbæk Bibliotek om planerne for et nyt center, ‘Rosen’ i Smedelundsgade.

Ifølge planer vil centeret skulle rumme både butikker, en biograf, et hotel og konferencemuligheder.

På mødet fremlagde bygherren sine ideer for området, og kommunen orienterede om planprocessen og vilkår for planlægningen. Herefter blev der lagt op til spørgsmål og debat.

Det stod hurtigt klart, at kommunen ikke havde svar på flere af de spørgsmål som rejste sig omkring blandt andet trafikforholdene på stedet og et nyt butikscenters indvirkning på detailhandlen i resten af byen. De forskellige analyser, som skal belyse de spørgsmål, var nemlig ikke færdige.

Også planerne om et 12 etager høj hotelbygning gav anledning til spørgsmål og skepsis fra især områdets beboere.

På mødet var der dog også flere, som udtrykte store forventninger til det nye center. Bl.a. var venstres byrådsmedlem Pernille Kruse meget postitiv overfor udsigten til et center i Holbæk.

Mødet var ment som et ‘idémøde’, hvor borgere og foreninger kunne komme med input til processen. Men flere fremmødte havde nok forventet, at der var flere svar at få.

Arbejdet med planerne vil nu fortsætte.

Se også:
Web-TV: Vil et nyt butikscenter give tomme butikker?
Web-TV: Kaare Dybvad fortæller om planlægning af butikscentre
Web-TV: Hvordan ser de handlende på udsigten til et butikscenter?

Tema: Handel i Holbæk

Denne artikel er publiceret den 4. april 2012 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply