Læserbrev: Er det et soloridt – eller er hele klima og miljøudvalget orienteret om p-sag

I dag blev der opsat skilte med parkering forbudt i den ene side af Godthåbsvej.

I dag blev der opsat skilte med parkering forbudt i den ene side af Godthåbsvej.

Vi har modtaget et åbent brev til Klima og Miljøudvalget i Holbæk Kommune om parkering-sagen fra Godthåbsvej.

Åbent brev til Klima og Miljøudvalget

Formanden for klima og miljøudvalget John Harpøth, udtaler på Holbækonline – citat” Det er ikke nogen god idé med en særregel for Godthåbsvej. Hvis man maler en hvid stribe og tillader biler at holde med hjulene på fortovet, kan det skabe præcedens og man risikerer at folk så holder på den måde på andre veje, hvor der ikke er plads til det” citat slut. Altså underforstået, at det rent faktisk kunne være en brugbar løsning på Godthåbsvej med hvide striber. Ikke nogen god ide med særregler for Godthåbsvej??? Straks derefter indfører han en særregel ved at opsætte skilte, således at der kun må parkeres i den ene side af vejen, eller skal det forstås sådan, at det fremover kun bliver tilladt at parkere i den ene side af vejen, i hele byen?
Nedenstående § 6 og 7 er et uddrag af Holbæk Kommunes bekendtgørelse om ”Standsning og parkering i tættere bebyggede områder i Holbæk Kommune. Bekendtgørelsen er godkendt af Holbæk Byråd og underskrevet af Borgmester Søren Kjærsgaard og Kommunaldirektør Hans Søie.

I § 6 anføres at køretøjet skal parkeres ved kørebanens yderkant, medmindre andet er tilkendegivet ved afmærkning. I § 7 anføres at køretøjer ikke må parkeres med nogen del af køretøjet på fortove, medmindre andet er tilkendegivet ved afmærkning.
Således åbner Holbæk Kommunes egne parkeringsregler op for parkering delvis på fortov, når blot at der foretages en markering for afgrænsning. Jeg vil da gerne vide, om hele klima og miljøudvalget er klar over disse paragraffer og i så fald deres begrundelse for blankt at afvise de forslag der er stillet, og i den grad går i mod, både borgemesteren og Kommunaldirektøren. Udvalgsformanden udtaler ligeledes i Nordvestnyt d. 26. marts at – citat” hvis der ikke er plads på vejen, må beboerne parkere på deres egen matrikel” citat slut. Mage til arrogant udtalelse skal man lede længe efter. Jeg kan ikke forstille mig, at hele dette udvalg lider af arrogance i en sådan grad. Men jeg ville da gerne vide, om der er en formand her, der er i gang med et soloridt, eller om hele klima og miljøudvalget er fuldt orienteret om dette forløb. Jeg må bede udvalget om at besigtige Godthåbsvej, så vil de kunne se at husene generelt ligger så tæt, at der ikke er plads til bilerne på matriklen, der skal et ualmindeligt godt naboskab til, hvis der skal proppes flere biler ind på matriklerne, særligt i den sydlige ende. Stort set alle husene er bygget, før det blev almindeligt at bilen blev hver mands eje. At lave plads i forhaven, er ikke muligt grundet lokalplanen.
Fortovene på Godthåbsvej er ca. 2,30 m bredde med 0,5 m kantsten og asfalt længst ude mod vejen. Hvis Holbæk Kommune med hjelm i § 6 og 7 lod foretage en markering 0,5 m inden på fortovene, således at der kan parkeres med det ene hjulsæt på asfalten, vil dette udvide vejens effektive bredde med 1,0 m ved parkerende biler i begge sider af vejen. Herved vil alle problemer med for lidt plads til udrykningskøretøjer, skraldebiler m.v. være løst. Samtidig vil der med et ”restfortorv” med 1,8 m (2,30-0,5 m) være rigelig plads på fortove for passage med tvillingebarnevogne m.m. Måske var det lige netop sådanne situationer, der var i tankerne da § 6 og 7 blev udformet og vedtaget – tanken er nærliggende og afspejler jo også blot den praksis, som har været anvendt igennem årtier på Godthåbsvej og lignende veje i kommunen. Løsningen med markering 0,5 m inde på fortovene kan måske ikke praktiseres på alle små villaveje i Holbæk Kommune, men hvorfor ikke bruge muligheden de steder, hvor det giver en god løsning til glæde for vejens beboer, skraldebiler, udrykningskøretøjer m.v.
mange huse på Godthåbsvej er jf. lokalplan bevaringsværdige. Lokalplanen beskriver en række kendetegn og kvaliteter, der gør netop disse huse bevaringsværdige. Eksempelvis beskrives et af hovedsynspunkterne i bestemmelserne og bevaringsværdighed at ”husenes gadefacader i stor udstrækning skal fremstå i overensstemmelse med det oprindelige udseende”. Mod haverne, væk fra vejen, gælder særlige regler om hvordan der må opføres bygninger, bl.a. må sådanne ikke opføres tætter hushjørne end 1 m – dette for ikke at forstyrre husenes udseende fra gadesiden. De af Holbæk Kommune ny opstillede, 27. marts 2012, ”Parkering forbudt skilte” foran de bevaringsværdige huse efterlever på ingen måde ovennævnte intentioner i lokalplanen. Deres placering er en skændsel og uden respekt for de bevaringsværdige huse – se foto nedenfor.
Tragiskkomisk er det også, at Holbæk Boligforening af 1918, ved en netop afsluttet projektering af nye tage på de bevaringsværdige huse, har haft et konstruktivt samarbejde med Stadsarkitektens Kontor omkring godkendelse af små nødvendige justeringer ift. lokalplanener. Bl.a. blev der foretaget prøveoplægninger af tegl, for 1 til 1 at se detaljer omkring tagrende m.v. – alt for at efterleve intentionerne i lokalplanen. Ja – netop derfor er det tragiskkomisk med en øjenbæ i form af et P-skilt midt på gadefacaden.

Med venlig hilsen
Jesper Michelsen
Formand
Holbæk Boligforening af 1918
Godthåbsvej 55
4300 Holbæk

Medunderskriver:
Bjarne B. Larsen
Formand
Grundejerforeningen
Godthåbsvej 67

Leave a Reply