Ny skolestruktur: 40 lærerstillinger nedlægges – ingen fyres

Denne artikel er publiceret den 21. marts 2012 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Ingen lærere i Holbæk Kommune bliver afskediget i forbindelse med den nye skolestruktur. Men 40 stillinger nedlægges.

der skal frigives midler til kvalitetsudviklingen af kommunens folkeskoler.

Selvom der ikke skal fyres lærere, så er det lykkedes kommunen at nedlægge 40 stillinger ved naturlig afgang og ved ikke at genbesætte stillinger.

l forbindelse med den ny skolestruktur i Holbæk Kommune har de kommende skoleledere nu overblik over lærerressourcerne på de nye skoler. Og i den forbindelse står det klart, at ingen lærere skal afskediges.

Børne- og ungechef Pia Hjørtoft glæder sig over, at der ikke skal fyres lærere:

– Jeg er meget glad og lettet over, at det er lykkedes os at lande lærerfordelingen i den ny skolestruktur på en måde, så ikke en eneste lærer står uden job den 1. august 2012.

Pia Hjørtoft forklarer, at det dog har været nødvendigt at nedlægge ca. 40 lærerstillinger som et led i at frigive de 20 millioner kroner, som byrådet har besluttet skal findes og geninvesteres i folkeskolen.

– Men vi har heldigvis kunne nedlægge de ca. 40 stillinger ved, at medarbejdere er gået på pension og ved ophør af tidsbegrænsede stillinger, siger Pia Hjørtoft.

God økonomistyring på skolerne
Der er længe blevet arbejdet hårdt for, at den ny skolestruktur ikke skulle resultere i lærerafskedigelser, men at der kunne nedlægges stillinger ved stram økonomistyring og naturlig afgang. I den forbindelse vil Pia Hjørtoft gerne vise sin anerkendelse over for både skoleledere og lærernes fagforening:

– Jeg sætter stor pris på skoleledernes fokus på styring af skolernes økonomi, og at de blandt andet ikke har forlænget tidsbegrænsede stillinger. Samtidigt vil jeg også gerne sige tak til Danmarks Lærerforenings lokale afdeling her i Holbæk, som på en konstruktiv måde har arbejdet tæt sammen med Holbæk Kommune mod målet om, at ingen lærere skulle afskediges.

Få lærere skal flytte til en ny skole
Ændringerne af skoleområdet, der blandt andet indebærer, at udskolingsafdelinger bliver lagt sammen, betyder, at lærerne skal placeres de rigtige steder i forhold til omstruktureringen af opgaverne.

Helt konkret betyder det, at nogle lærere i Holbæk Kommune skal skifte undervisningssted i forbindelse med, at den nye skolestruktur træder i kraft 1. august 2012.

Ud af det samlede antal kommunalt ansatte lærere på ca. 800 skal kun 13 lærere flyttes til nye skoler. Kun syv af disse lærere skal arbejde på helt nye skoler som følge af ny skolestruktur. De resterende seks lærere skal flyttes på grund af faldende elevtal i specialinstitutioner, og de skulle være flyttet uanset ny skolestruktur.

Derudover skal et lille antal lærere flytte undervisningssted som følge af den årlige øvelse, der handler om det kommende skoleårs fagfordeling. Den øvelse forventer skolelederne at være færdige med i løbet af de næste måneder.

Leave a Reply