Børne- og ungechef stopper

Denne artikel er publiceret den 31. januar 2012 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Børne- og ungechef Pia Hjørtoft stopper i Holbæk Kommune. hun skal i stedet være chef for skole- og daginstitutionsområdet i Vallensbæk Kommune.

– Jeg har været rigtig glad for min tid i Holbæk Kommune, og jeg tager en masse gode erfaringer med fra jobbet. Men med flere store projekter på mit chefområde og en vis transporttid har familien til tider betalt prisen. Så jeg glæder mig meget til de nye udfordringer i Vallensbæk, og til en anden slags hverdag, siger Pia Hjørtoft.

Pia Hjørtoft har været børne- og ungechef i Holbæk Kommune siden 1. august 2010.

Nu skal der findes en afløser
For direktøren for Børn, unge og familier, René Junker, er opgaven nu at finde en afløser.

– Pia har levet fuldt og helt op til vores forventninger. Med sit overskud og sit engagement har hun været en helt afgørende drivkraft bag store projekter på både skole- og dagtilbudsområdet. Herunder den største strukturændring på skoleområdet siden tresserne. Vi får ganske enkelt svært ved at finde en lige så kompetent afløser, siger René Junker.

Ikke desto mindre er det nu opgaven for direktøren.

– Hele det almene område med skoler og dagtilbud står over for store forandringer i den kommende tid. Den nye skolestruktur skal fortsat drives frem, og i april begynder vi at se på en større strukturændring på dagtilbudsområdet. Så det er afgørende, at vi finder den rette løsning. Når en så vigtig stilling bliver ledig, er det altid godt at stoppe op og vurdere, om de organisatoriske forhold skal justeres for at styrke det ledelsesmæssige fokus. Det vil jeg gøre i den kommende tid, siger René Junker. 

Løsning i juni
Direktøren anslår, at processen med at finde en afløser kan være afsluttet den 1. juni. Indtil da overdrages ansvaret for området til René Junker selv.

– Både hele skolestrukturen og det kommende arbejde med at tilpasse dagtilbudsområdet til fremtidens krav skal ikke stå i stampe i rekrutteringsprocessen. Heldigvis har vi nogle meget kompetente medarbejdere på børne- og ungeområdet, og i samarbejde med dem er jeg sikker på, at vi kan fastholde et stærkt fokus på og fremdrift i projekterne samtidig med, at vi har fuldt styr på driften, siger direktøren.

Pia Hjørtoft skifter job fra og med 23. marts 2012.

Leave a Reply