Psykologordning får unge til at blive på uddannelserne

Ungdomsuddannelsernes tilknyttede psykologordning sikrer, at psykiske problemer ikke står i vejen for en studenterhue eller et svendebrev.

En del af de unge på ungdomsuddannelserne tumler med problemer, der risikerer at gøre det vanskeligt og i sidste ende umuligt for dem at blive på deres uddannelse og færdiggøre den. Derfor bliver flere unge henvist til psykologhjælp, hvilket har gjort det muligt at fastholde mange af dem på ungdomsuddannelserne.

Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland – i daglige tale UPCN – er et samarbejde mellem de tre kommuner Holbæk, Odsherred og Kalundborg og en lang række uddannelsesinstitutioner. UPCN støtter op om de unge, hvis de har psykologiske problemer, og en ny årsrapport for 2010/2011 viser, at indsatsen er meget vellykket. Set i forhold til årsrapporten for forrige år er flere unge blevet henvist til psykologordningen, og ud af de henviste er der også flere, der bliver på ungdomsuddannelsen.

Stor andel af de unge bliver på uddannelsen
Af de i alt 451 unge, som i løbet af skoleåret 2010-11 blev henvist til UPCN, er 86 procent fastholdt i uddannelse ved skoleårets afslutning. Heraf har 28 procent fuldført, og 54 procent er fortsat med deres igangværende uddannelse. Fem procent er gået i gang med en anden ungdomsuddannelse, og blot 10 procent har forladt uddannelsessystemet.

At 86 procent af alle de henviste til ordningen bliver på uddannelsen viser, at ordningen er en succes. De gode resultater vækker glæde hos formanden for Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse.

– I Holbæk Kommune satser vi i disse år hårdt på at fremme unges muligheder for uddannelse. Det er jo både den unges og vores fælles fremtid, der er i spil, og derfor er det af største vigtighed, at de unge, der påbegynder en ungdomsuddannelse, får det bedst mulige forløb og afslutter den uddannelse, de har valgt. At UPCN kan være med til at understøtte dette og få flere igennem, må derfor siges at være en solskinshistorie, siger Kenny Jensby, der er formand for Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse.

Denne artikel er publiceret den 29. november 2011 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply