Ønsker ny sportsarena

Sammen med en række foreninger arbejder Holbæk Kommune med ideen om at samle en række idrætsanlæg i en ny sportsarena ét sted i Holbæk by.

Flere idrætsforeninger i Holbæk by har længe ønsket sig nogle idrætsanlæg, der er i bedre stand og mere tidssvarende. Derfor har de taget initiativ til at få samlet byens idrætsfaciliteter ét sted i Holbæk i form af en moderne sportsarena, der både rummer stadion og halfaciliteter.

– Det startede med, at vi i fodboldklubben snakkede sammen med Holbæk Håndboldklub om, at byens idrætsanlæg var nedslidte og utidssvarende, og det måtte der gøres noget ved. I den forbindelse kom vi på ideen om, at man kunne samle byens idrætsfaciliteter ét sted til gavn for mange klubber og foreninger, fortæller Carsten Damgaard, der er næstformand for Holbæk Bold & Idrætsforening og elitechef i Nordvest FC.

Nicolaj Zander Olsen fra Holbæk Håndboldklub supplerer:

– Det skal være et sted, der kan tilgodese både breddeidræt og eliteidræt. Men samtidigt skal det kunne bruges til events, konferencer, koncerter, kultur, sundhed, erhverv, sportscollege og meget andet. Det kan altså blive et sted, der har stor værdi ikke bare for Holbæk by, men også for Holbæk Kommune.

Ideen fik lynhurtigt massiv opbakning fra en række andre idrætsforeninger i byen, og derfor henvendte initiativgruppen sig til kommunen for at præsentere ideen.

Kommunen er begejstret for ideenHolbæk Kommune har taget positivt imod henvendelsen og synes, ideen er spændende:

– Byrådet fik fremlagt ideen til et temamøde, og vi synes, at ideen er fantastisk. Derfor bad et enigt byråd initiativgruppen om at arbejde videre med ideen med henblik på at forelægge en plan for byrådet om, hvordan den kan realiseres, fortæller borgmester Søren Kjærsgaard og forklarer, hvad der gør ideen rigtig god:

– Med en moderne sportsarena vil vi kunne sikre ordentlige faciliteter til gavn for blandt andet foreningslivet, som er udfordret af nedslidte faciliteter. Og det vil have en positiv sundhedseffekt, idet flere borgere vil blive motiveret til bruge faciliteterne til fysisk aktivitet. Endelig vil vi kunne skabe en synergi omkring at samle faciliteterne et sted, hvilket også vil kunne gøre, at vi vil kunne optimere driftsudgifterne til idrætsanlæg, fordi vi har mange anlæg spredt i Holbæk by, der kræver vedligeholdelse.

Et stykke vej til realisering
Projektet – der tænkes miljørigtigt – er stadig på idestadiet, men allerede nu ligger der forslag til, hvor arenaen skal ligge, og hvordan den i givet fald vil kunne komme til at se ud. Initiativgruppen har foreslået, at arenaen kan ligge på det kommunale stykke jord sydøst for Kunsthøjskolen, mellem Skagerakvej og Omfartsvejen.

Der vil det kommende år blive arbejdet på at få afdækket, om – og i givet fald på hvilken måde – det vil kunne lade sig gøre at bringe projektet videre fra idéstadiet. Realiseringen af projektet forudsætter såvel kommune- som lokalplanlægning. Og i den forbindelse vil projektet blive lagt frem til en forudgående offentlig debat.

Denne artikel er publiceret den 29. november 2011 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply