Ingen medarbejdere fra Holbæk Kommune til Udbetaling Danmark

Syv medarbejdere stod til at skulle flytte fra Holbæk Kommune til Udbetaling Danmark. Arkiv foto: Rolf Larsen

Syv medarbejdere fra Holbæk Kommune stod til at skulle flyttes til Udbetaling Danmark. Det ønskede de ikke, og nu er der fundet en anden løsning for dem alle.

Udbetalingen af en række overførselsindkomster som folkepension, førtidspension, boligstøtte og børnebidrag vil fra 1. januar 2013 overgå fra landets kommuner til den nye selvejende institution Udbetaling Danmark. Det betyder, at i alt syv arbejdspladser flyttes fra Holbæk Kommune.

Udbetaling Danmark skal have til huse i fem centre fordelt over hele landet, på Sjælland er det i Hillerød og Vordingborg. De syv medarbejdere fra henholdsvis Arbejdsmarkedscentret og Borger- og organisationsservice har ikke ønsket at transportere sig så langt, og samtidig har flere af dem haft et stærkt ønske om at blive i Holbæk Kommune.

Ny funktion til fem medarbejdere
To af medarbejderne har valgt at gå på efterløn i 2013, mens kommunens chefer og ledere, og ikke mindst medarbejderes fællestillidsrepræsentant Tine Grodal, har gjort en stor indsats for, at Holbæk Kommune fortsat kan få gavn af de øvrige medarbejderes kompetencer.

– Det er vigtigt for os at fastholde gode medarbejdere, og derfor er det meget positivt, at vi nu har fundet en løsning, hvor de kan udfylde en anden funktion i organisationen. Et godt og konstruktivt samarbejde med fagforeningen HK har været afgørende i den forbindelse, og det er til stor gavn for alle, at vi kan beholde medarbejderne, fortæller kommunaldirektør Hans Søie.

Også hos fagforeningen HK er man tilfredse med løsningerne:

– HK er glad for, at der nu er fundet løsninger for de berørte medarbejdere. Det har været en lang og sej proces for alle medarbejderne i de afdelinger, som har været i spil. Det er helt afgørende for den enkelte medarbejder at vide, om de kunne sikres job i Holbæk Kommune, lave en fratrædelsesaftale eller trække efterlønsbeviset op af skuffen, når opgaverne om et års tid skal overdrages til Udbetaling Danmark, siger Tine Grodal fra HK.

Udbetaling Danmark tager over ved udgangen af 2012
Borgmester Søren Kjærsgaard sætter også pris på, at der er fundet en løsning for de syv medarbejdere:

– De berørte medarbejdere bliver i deres stillinger helt frem til 2013, hvor opgaverne overgår til Udbetaling Danmark. Det giver stabilitet omkring opgaveløsningen og er dermed en god løsning i forhold til serviceringen af borgerne.

Når omlægningen træder i kraft, vil borgere, der får folkepension, førtidspension, boligstøtte, barselsdagpenge eller familieydelse, modtage deres penge fra Udbetaling Danmark. Det vil også være Udbetaling Danmark, der kan svare på spørgsmål i konkrete sager.

Borgerne vil dog fortsat kunne få hjælp hos Holbæk Kommune. Kommunens medarbejdere kan dog ikke behandle enkelte sager, men kan for eksempel hjælpe med at udfylde ansøgninger og afklare de mest almindelige spørgsmål.

Denne artikel er publiceret den 28. oktober 2011 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply