Nyt boligområde på Østerled

Holbæk Kommune forbereder lokalplanlægning for et område ved Østerled i Holbæk By.

Området er på ca. 40.000 m2, og det kan, ifølge kommunen, rumme ca. 80 nye boliger fordelt mellem tæt -lav boliger (rækkehuse og lign.) og etageboliger i 2-3 etager. D

Offentligt møde
Der afholdes offentligt møde om planerne torsdag den 17. november 2011, kl. 19 på Holbæk Bibliotek.

På mødet vil bygherren fremlægge sine ideer for området, og kommunen vil orientere om planprocessen og eventuelle vilkår for planlægningen. Der vil også være mulighed for at stille spørgsmål og drøfte processen.

Denne artikel er publiceret den 20. oktober 2011 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply