Bred budgetaftale om budget 2012-2015

Denne artikel er publiceret den 30. september 2011 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Der er indgået budgetaftale for de kommende år. Foto: Nationalbanken.

Venstre, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Det Radikale Venstre har netop indgået aftale om budget 2012-2015 i Holbæk Kommune.

En aftale hvor nøgleordene er økonomisk konsolidering, nye udviklingstiltag, investeringer i anlæg – og ingen besparelser.

Budgetaftalen tager afsæt i byrådets vision ”Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil”. Og aftalen bygger videre på de budgetaftaler der blev indgået sidste år.

– Det primære fokus er således fortsat på det, vi skal. Det drejer sig om genopretningen af kommunens økonomi, der frem mod 2014 skal konsolidere kassebeholdningen og skabe et solidt økonomisk fundament for Holbæk Kommunes fremtidige udvikling, forklarer borgmester Søren Kjærsgaard (V), der glæder sig over det brede forlig. Han fortsætter:

– Vi er godt på vej mod at indfri vores basale mål. Den stramme økonomistyring har medført, at det forventede regnskab for 2011 ender med sorte tal på bundlinjen. På den baggrund har vi i budgetprocessen for 2012-2015 fået lidt mere plads til det, vi gerne vil; nemlig at igangsætte nye initiativer. Og samtidig undgår vi besparelser, hvilket selvsagt er vigtigt.

Fart på udviklingen
Søren Kjærsgaard hæfter sig blandt andet ved, at det har været muligt, at afsætte 22 mio. kroner med henblik på at sætte ekstra fart på udviklingen af kommunen samt ruste kommunen til at varetage sine opgaver effektivt – også i fremtiden.

– Det handler blandt andet om midler til at gøre Holbæk Kommune til et mere attraktivt sted for tilflyttere og virksomheder. Og så drejer det sig om penge til kompetenceudvikling af medarbejdere og indførelse af ny velfærdsteknologi, fastslår borgmesteren.

Over 200 mio. kroner til anlæg
Han glæder sig i samme moment over, at Budget 2012-2015 også rummer anseelige investeringer i anlæg:

– Allerede til næste år bruger vi over 200 mio. kroner på anlæg og energirenovering, fordelt udover en bred vifte af indsatser; fx plejeboliger for de ældre, idrætshaller, veje, skoler og dagtilbud. Og i den sammenhæng er det blandt andet bemærkelsesværdigt, at vi investerer 30 mio. kroner i en helt ny daginstitution i Tølløse, der skal erstatte tre utidssvarende institutioner, slutter Søren Kjærsgaard.

Leave a Reply