Over 100 borgere til dialogmøde på Orø

På mødet i Orøhallen sås Borgmester Søren Kjærsgård. Ikke langt fra ham sad Lene Andersen, kendt som Orøborgeren , som har truet borgmesteren med at sove hos ham , hvis kommunen strøg aftenafgangene. Om de fik talt om de fremtidige sovemuligheder vides ikke. Foto: Jesper von Staffeldt.

Mere end hundrede Orø-borgere var mødt frem til dialogmødet på Orø mellem byrådspolitikere med borgmester Søren Kjærsgaard i spidsen, LokalForum og menige orøborgere. Der var kommet så mange, at man måtte bestille ekstra stegt flæsk til de mange fremmødte.

Det første punkt var bus/ Taxakørsel, og det er ingen hemmelighed at den private taxakørsel kører på pumperne, så man håber kommunen vil give noget af den kommunale kørsel til Orø Taxa.

Foto: Jesper von Staffeldt.

Foto: Jesper von Staffeldt.


Svært at svare på høringsvar
“Tager I høringssvarene alvorligt?”. Det spurgte skoleder Bjarne Kynauv byrådet om. Spørgsmålet skyldes at Bjarne Kynauv havde den opfattelse, at medlemmer af byrådet ikke havde den rigtige opfattelse af hvad en enhedsinstitution er. Derfor var der flere ting Orø skole og bestryrelse ikke kunne svare på i deres høringssvar til kommunen. En enhedsinstitution er for Orø skole , både skole og det integrerede børnehus. En af lærerne påpegede det vigtige i at hvis f.eks Orø skole kommer ind under Absalonskole, så kan denne skole ikke lukke en afdeling af Orø skole uden det kommer op i byrådet. Derefter var det næste emne manglende slåning af græsplæner ved idrætsanlægget..

Kristian Krøger : Det er peanuts for Holbæk kommune at bevilje de penge det er nødvendigt for at undgå at sløjfe aftenafgangene. Foto: Jesper von Staffeldt.

Intet møde på Orø uden at tale om Orø-færgen
Steen Dalsgaard fra LokalForum spurgte medlemmerne af Byrådet om man ville ændre beslutningen at stryge de sidste færgeafgange i weekenden i vinterhalvåret. Den nuværende beslutning medfører at sidste afgang fra Orø i weekenderne efter 1. november vil betyde sidste afgang fra Orø 16.50 og Holbæk 17.50. Søren Christensen(V)svarede at der nu var lagt et budget, men man var politisk side ikke vil blande sig detaljeret i færgeafgange mm.

– Vi har løst problemerne og vil nu kigge fremad, sagde Søren Christensen.

Endvidere tilføjede han man vil give 400.000 kr i tillægsbevilling i 2012 og stryge millionunderskuddet fra 2010, samt bevilje lån, når motorerne på Orøfærgen skal renoveres/udskiftes.

Erik Fuchs fra Lokalforum blev buet ud, da han nævnte at 98% af trafikken gik over den private Østre færge

- Jeg tror campingpladsen er en død and. Foto: Jesper von Staffeldt.

En død and
Henrik “Camping” Jensen fortalte på mødet, at Orø Camping vil fortsætte, men det kan ikke blive nogen fornuftig forretning, da pladsen er for lille.

Kommunen har solgt en campingplads til Henrik Jensen som var ulovlig p.g.a. kloakforholdene ved salget, fortalte civilingeniør IB Ballisgaer, og opfordrede Henrik Jensen til at gå til en advokat, da forvaltningsloven efter hans mening er overtrådt.

Henrik Jensen fortalte han har brugt 3 millioner kroner på køb & forbedring af campingpladsen, men højest kan få 1.5 millioner kroner for den ved privat salg.

Derfor er eneste mulighed at en forening overtager den.

Efter en kort pause overtog byrådet mødet til en diskussion og evaluering af dialogmøder og lokalfora, samt en diskussion af udviklingsstrategien.

De fremmødte politikere spurgte efter pausen, hvorfor folk kom til et dialogmøde. Hertil svarede bl.a. Jytte Hansen, Orø: “Nu har jeg været til to dialogmøder, og de bliver nok de sidste jeg kommer til. Det skal gå så hurtigt, man får ikke rigtig mulighed for at spørge.”

Kristian Krøger: “Man hører alt lidt fra jer politikere, kun én har sagt noget på det her møde.”

Ole Nielsen: “Der skal være tid til ping pong mellem politikere og borgere.”

Oswald Lauersen efterlyste et overordnet tema, og forhenværende folketingsmedlem Anni Lunde sagde: “Her er alt for mange punkter, det giver for megen jab”.

En politikerne skulle nå Holbækfærgen kl.21.50, men som Lene Andsersen lidt spøgefuldt sagde: “Jeg kan da altid rede op til borgmesteren”.

Ole Nielsen efterlyste lidt mere ping pong mellem politikere og borgere på dialogmøderne . Foto: Jesper von Staffeldt.

Denne artikel blev skrevet og opdateret løbende under mødet. Sidste opdatering blev foretaget kl. 21.38 efter mødets afslutning.

Denne artikel er publiceret den 29. september 2011 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

4 kommentarer

 • Hanne Duelund Larsen

  Jytte har helt ret !

  De såkaldte dialogmøder har intet at gøre med nærdemokrati og ordet dialog kan man læse om i et leksikon.

  Selv politikerne er jo ikke interesserede i at komme ! Der var 4 ud af seks mulige – iøvrigt uden nogen forklaring til den undrende tilhørerskare om hvorfor ??

  Ja, lokalforum og dialogmøder er en lige så død and som campingpladsen.

 • Mai-Britt Just Pedersen

  Jeg er meget ked at, at der blev sendt det signal til politikerne, at 98% af øens borgere benytter Østre Færge. Det var ganske malplaceret i en diskussion om bevarelse af Holbæk færgen, som er en livsnerve for rigtig mange af os, skolebørn, pensionister, alle os uden bil, mennesker, der arbejder i Holbæk, pædagoger, der arbejder på vores enhedsinstitution og mange flere. Det er et voldsom og udokumenteret postulat at bringe, når en så vigtig færge er på spil.

 • Lene Andersen

  Tak Mai-Britt! Godt skrevet.

 • Leila Lindtoft orø

  jeg syntes også at det er forkert at sige at 98 procent tager trækfærgen det tror jeg ikke på vi er mange der tager holbæk færgen også os med bil da vi er nogen der ikke kan og vil køre så langt og det vil være en katastrofe for os der har brug for holbæk færgen så tænk op dem der ikke har andet valg m.v.h. en borger der er glad for at bo på orø

Leave a Reply