Abildgården: Indberettede ikke magtanvendelser

Tilsynet undrer sig i rapporten over, at der ikke er indberettet magtanvendelser. Billed: Tilsynsrapporten.

Kommunen har ikke modtaget indberetninger af magtanvendelser, selvom der, ifølge Tilsynet, formentlig har været flere episoder hvor det efter loven skulle indberettes.

Tilsynet undrer sig over de manglende indberetninger , fordi at man fra stedets side har givet oplysninger til Arbejdstilsynet om, beboere der ved uadreagerende adfærd, bl.a. i affekt smider sig på gulvet og skal hjælpes op. Tilsynet vurderer, at der må have været situationer, som burde have været indberettet.

Læs alle artiklerne om Abildgård-sagen her

Leave a Reply