Abildgården: Ikke ordentlig styr på medicinen

Der har vist sig problemer med medicin administrationen på Abildgården i Holbæk. Foto: Rolf Larsen

Mindre end halvdelen af Abildgårdens personale har et såkaldt medicinkursus. Det fremgår af den tilsynsrapport, som Holbæk Kommune offentliggjorde i går. Af rapporten fremgår det også, at medarbejdere uden medicinkursus angiveligt medvirker til at administrere medicin.

Der findes en medicininstruks på stedet fra Bo og Servicecentret, men tilsynet vurderer at den er utilstrækkelig og ikke opdateret i henhold til gældende lovgivning.

Ikke ordentlig styr på medicinen
Tilsynet fandt, at man i et centralt medicinskab havde forsøgt at opdele medicinen for de enkelte beboere, men på grund af skabets indretning var det ikke muligt.

Tilsynet viste også, at der i nogle tilfælde ikke lå en medicinliste, men at der i stedet blev henvist til den medsendte følgeseddel fra apotek. Ifølge tilsynet kan følgesedlen i forhold til Sundhedsstyrelsens angivelser ikke anvendes som medicinliste, men er udelukkende at betragte som en varefortegnelse.

I andre tilfælde er der en medicinliste, men den ligger som bilag i doseringsæsken. Det mener tilsynet er en usikker løsning, fordi der ikke også findes en central liste.

I tilsynsrapporten kan man også læse, at når der anvendes såkaldte uge æsker med medicin, så er enkelte æske ikke er tilstrækkelig mærket med navn og personnummer.

Handleplan: Kursus til alle medarbejdere
Af handleplanen, som er blevet udarbejdet efter tilsynet, fremgår det, at man fremover vil udarbejde og igangsætte en ny medicininstruks og samtlige medarbejdere skal have et medicinkursus. Desuden vil man udarbejde en intern-kontrol, der skal sikre, at kun medarbejdere med medicinkursus administrere beboernes medicin.

Læs alle artiklerne om Abildgård-sagen her

Leave a Reply