Abildgården: Ikke styr på beboernes penge

Der har ikke været styr på beboernes økonomi i lange perioder. I et enkelt tilfælde, er der ikke blevet ajourført i op til 6 år.

Hos Bo og Servicecentret i Holbæk Kommune er der interne retningslinjer for håndtering af beboernes penge. Da tilsynet var på besøg på Abildgården i 2010 fik man oplyst, at man på Abildgården fulgte disse retningslinjer nøje.

Men nu viser det sig, at man ikke fulgte de retningslinjer i en række tilfælde. Tilsynet i år har vist, at der ikke er sket en løbende ajourføring af regnskaberne for en række beboeres økonomi.

Den manglende ajourføring strækker sig over lange perioder fra 6 måneder op til, i et enkelt tilfælde, 6 år. Det fremgår af tilsynsrapporten.

Penge var ikke låst inde
Man kan læse i rapporten, at tilsynet har konstateret, at samtlige beboere har to pengekasser med kontante beløb. Den ene pengekasse befinder sig i uaflåst skab på den enkelte beboers værelse. Den anden pengekasse i en værdiboks på beboerens værelse.

Tilsynet vurderer at der er behov for en skærpet indsats på dette område og at der udføres uvildig og pligtig revision fremadrettet.

Af handleplanen fremgår det, at man på Abildgården vil udarbejde nogle retnignslinjer, som derefter skal sættes i værk. Man vil også afsætte tid, så den enkelte beboers kontaktperson kan ajourføre beboerens regnskab. Det vil ske senste 1. december i år.

Læs alle artiklerne om Abildgård-sagen her

Leave a Reply