Abildgården: Hygiejnen ikke i orden

Hygiejnen er ikke iorden på Abildgården. Det fremgår af tilsynsrapporten. Foto: Rolf Larsen.

Manglende hygiejne og indbydende faciliteter endte i påbud.

“Tilsynet har ved de sidste 6-7 besøg på Abildgården oplevet at der trænger til oprydning f. eks fremtræder velfærdsfaciliteter (kan f.eks. være toiletter -red.) for medarbejderne rodet og uindbydende.
Tilsynet oplever endvidere, at beboernes hjælpemidler herunder kørestole trænger til at blive rengjorte.” – det står der i tilsynsrapporten.

Rengøringen på stedet varetages af både pædagogiske medarbejdere og en servicemedarbejder. Men ifølge rapporten er det tilfældighederne der råder, fordi der mangler retningslinjer og rengøringsplaner.

Medarbejdernes hygiejne heller ikke i orden
Ifølge rapporten bærer medarbejderne smykker, ure og ringe på trods af mange urenlige borgere og mange urenlige arbejdsgange.

Medarbejderne oplyser, ifølge rapporten, at de bruger mange ressourcer på at gøre værelser, badeværelser og fællesrum rene efter urenlige borgere. Og at de går fra urenlige arbejdsgange direkte over til renlige arbejdsgange, som f.eks. madlavning.

Medarbejderne går i deres private tøj, da der ikke er arbejdsbeklædning.

Af tilsynsrapporten fremgår det, at der ikke foreligger nogen instrukser for medarbejdernes hygiejne eller om hvordan de skal gøre, ved smitsomme sygdomme. Der har på Abildgården været og er tilfælde af diarre blandt borgerne, og i tilsynsrapporten kan man læse, at det er vigtigt at der snarest indføres instrukser for hygiejne.

Påbud om oprydning og rengøring
Tilsynet har nu påbudt stedet, at der skal ryddes op og gøres rent.

Tilsynet påbyder også, at der arbejdes med hygiejnen på stedet og at der følges op på det, evt. med støtte fra en hygiejnesygeplejeske.

Desuden at medarbejderne generelt opkvalificeres, så de også i det daglige arbejde og praksis er bevidste om hygiejne.

Ifølge den handleplan, som er blevet udarbejdet, vil der blive lavet et oprydningshold, så der kan være ryddet op på stedet senest 15. oktober.

Desuden vil man senest 1. november i år lave instrukser om hygiejne på Abildgården.

Læs alle artiklerne om Abildgård-sagen her

Leave a Reply