Mentorindsatsen for unge styrkes

Denne artikel er publiceret den 27. september 2011 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Med en ny organisering samles og styrkes den kommunale mentorindsats.

Unge med særlige behov eller udfordringer kan lige nu have flere forskellige mentorer. Den nye organisering skal sikre, at unge fremover kun får én mentor og at mentorernes faglighed styrkes.

De senere års lovændringer betyder, at unge med behov for særlig støtte på en og samme tid kan få hjælp fra flere forskellige kommunale enheder. Og da indsatsen for unge generelt er højt prioriteret, har unge fået flere forskellige kommunale mentorer.

Udvalget for Børn og udvalget for Erhverv og Beskæftigelse har i fællesskab besluttet at ændre organiseringen af Holbæk Kommunes mentorindsats, så indsatsen bliver samlet ét sted og alle mentorer gennemgår den samme uddannelse. Dette for at skabe større sammenhæng i mentorindsatsen for den enkelte unge og for at styrke fagligheden blandt de medarbejdere, der arbejder som mentorer.

Formanden for Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, Kenny Jensby, ser meget positivt på denne professionalisering af mentorindsatsen:
– Vi får et bedre overblik over mentorindsatsen, når den er organiseret ét sted. Og med den samme uddannelse sikrer vi også, at mentorerne har de samme værktøjer og standarder at rådgive ud fra.

Færre voksne er til gavn for den unge
Der kan være mange årsager til, at en ung – udover familie, venner og netværk – kan have brug for en mentor. En ung er måske en del af en familiesag og har brug for en støttekontaktperson i den proces. Den samme unge kan have behov for støtte ved valg og gennemførsel af uddannelse, og har derfor en mentor fra Ungdommens Uddannelsesvejledning eller Ungdomsområdet, hvor vedkommende måske deltager i 10. klasse. Den unge kan også have en mentor bevilget fra jobcentret, fordi han eller hun ikke har de kompetencer, der skal til for at få og passe et arbejde.

Mentorindsatsen bliver bedre organiseret
Fremover vil den unge kun skulle kontakte den ene og sammen voksne, ligegyldigt hvad han eller hun skal bruge støtte eller vejledning til. Og det er formanden for Udvalget for Børn Agnete Dreier glad for:

– Jeg synes dette tiltag er rigtig positivt, for det kan skabe mindre forvirring for den unge, når han eller hun kun skal spørge én voksen til råds og dermed kun forholde sig til ét svar. Samtidigt kan det give den unge en større tryghed kun at skulle have kontakt til én mentor og ikke fire, siger hun.

Leave a Reply