Alkoholindsats skal hjælpe flere i job

Denne artikel er publiceret den 23. september 2011 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

En nyligt gennemført undersøgelse viser, at mange af de borgere, der henvender sig til kommunens jobcenter, har et stort forbrug af alkohol. Det kan stå i vejen for beskæftigelse, og derfor iværksætter Holbæk Kommune nu en mere målrettet indsats omkring lediges alkoholvaner.

Der lægges endnu et værktøj i værktøjskassen for sundhedsindsatsen og beskæftigelsesindsatsen i Holbæk Kommune, når Jobcentret og Misbrugscentret nu indgår et endnu tættere samarbejde omkring ledige med et alkoholmisbrug.

Den nye indsats indebærer øget opmærksomhed omkring opsporing og i forlængelse deraf tilbud om samtaler og behandling. Misbrugscenteret vil således iværksætte flere ambulante samtaleforløb og i fællesskab med jobcenteret sikre en parallel indsats, hvor borgeren både kan modtage misbrugsbehandling og deltage i beskæftigelsesrettede aktiviteter.

– I beskæftigelsesindsatsen er vi meget opmærksomme på, at den ledige kan have andre problemer end ledighed, for eksempel et stort alkoholforbrug. Derfor er jeg sikker på, at det kommer den enkelte borger til glæde og gavn, når der nu iværksættes en mere effektiv indsats på tværs af jobcentret og misbrugscentret, siger Kenny Jensby, der er formand for Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse.

Stort forbrug har mange konsekvenser
Baggrunden for den nye indsats er en undersøgelse om alkoholvaner blandt de borgere, der havde kontakt med Jobcenterets jobbutik i februar 2011. Undersøgelsen viser blandt andet, at 24 % af borgerne er storforbrugere, og at 4 % har et direkte skadeligt forbrug.

– Et stort alkoholforbrug har betydning for muligheden for at komme i job, men det har også alvorlige konsekvenser for den enkeltes livskvalitet og risikoen for livsstilssygdomme. Arbejdet med at reducere alkoholmisbrug er derfor et vigtigt indsatsområde, som må gribes an fra flere sider, og da de to centre besidder forskellige kompetencer, er jeg sikker på, at samarbejdet vil være gavnligt, forklarer Louise du Plessis de Richelieu, der er formand for Udvalget for Voksne.

Leave a Reply