Offentligt møde om Aldi-udvidelse

Aldi på Borgmester N.E. Hansensvej skal udvides. Foto: Freelancefotografen.dk

Mandag d. 26. september afholdes der offentligt møde omkring planerne for udvidelse af den nuværende Aldi butik på Borgmester N. E. Hansensvej i Holbæk

Holbæk Kommune forbereder kommune- og lokalplanlægning for udvidelse af den eksisterende butik på stedet.

Dagligvarebutikken skal udvides til ca. 1000 m2 dagligvarebutik. Derudover skal der planlægges for et antal ekstra parkeringspladser som følge af butiksudvidelsen.

I den forbindelse indkaldes der til offentligt møde den 26. september. På mødet vil bygherre og bygherres rådgiver fremlægge et skitseforslag for området, og kommunen vil orientere om planprocessen og eventuelle vilkår for planlægningen.

Der vil også være mulighed for at stille spørgsmål og drøfte processen. Holbæk Kommune oplyser, at hvis der er interesse for det, så kan der nedsættes en referencegruppe af berørte borgere, som ønsker at blive inddraget i det videre planlægningsarbejde.

Mødet holdes klokken 17.00 i kantinen, Holbæk Kommune, Kanalstræde 2 i Holbæk.

Denne artikel er publiceret den 9. september 2011 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply