Masser af gode idéer til kommunens udvikling

Denne artikel er publiceret den 9. september 2011 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Arkiv foto: Rolf Larsen


Borgenes idéer, kommentarer og forslag til fremtidens Holbæk Kommune er nu samlet i en hvidbog. Og i onsdags drøftede byrådet de mange input, som er et vigtigt led i arbejdet med en ny udviklingsstrategi.

Blandt andet har hele 1.400 borgere deltaget i en spørgeskemaundersøgelse, hvor de har givet deres svar på de fremtidige udfordringer som kommunen står overfor – fx når det drejer sig om sundhed, klima og uddannelse. Og den store interesse glæder borgmesteren:

– Jeg er rigtig tilfreds med, at det er lykkedes, at få så mange borgere på banen, inden der foreligger en formuleret strategi. Og jeg synes det er flot, at borgerne udviser så stor en interesse for at se helhedsorienteret på de mere langsigtede perspektiver i vores kommune, fastslår Søren Kjærsgaard og uddyber:

– Dermed har byrådet nu et godt fundament for at træffe de rigtige valg i forhold til, hvordan Holbæk Kommune skal udvikle sig.

Tydelige pejlemærker
Blandt de pejlemærker, som borgerne har haft fokus på, er betydningen af uddannelse og lokal erhvervsudvikling. To områder som – ifølge Søren Kjærsgaard – også har byrådets store bevågenhed.

– Jeg hæfter mig endvidere ved, at børns sundhed – det at give børn sunde vaner – også ligger folk meget på sinde. Blandt andet finder jeg det interessant, at borgerne har rejst forslag om, at styrke idræt og udeleg i skolen, fx ved morgenløb inden undervisningen, forklarer borgmesteren og understreger, at sunde vaner blandt børnene selvsagt også er forældrenes ansvar.

Vejen til et bedre samspil
Selvom der er klare fællesnævnere blandt borgernes input, mener Søren Kjærsgaard også, at borgerdebatten har vist de steder, hvor der er uenigheder.

– Fx giver mange borgere udtryk for, at de stadigvæk mangler oplevelsen af en sammenhængende kommune, og synes at Holbæk by ’løber med det hele’. Det er dog ikke opfattelsen blandt de borgere der bor i Holbæk by. Men under alle omstændigheder understreger det vigtigheden af, at vi politikere skal finde en vej, som skaber samspil og fordele for alle i hele vores kommune, slutter Søren Kjærsgaard.

Arbejdet med udviklingsstrategien fortsætter nu på en række møder i byrådet i løbet af efteråret. Er man borger – og har man fortsat lyst til at give sit besyv med – så kan det nås på dialogmøderne i lokalområderne her i september måned.

Et egentligt forslag til udviklingsstrategien foreligger i starten af december, hvorefter det sendes i høring.

Leave a Reply