Underskrifter mod lokalplan i St. Merløse

Fjernvarmekunde Jan Koed afleverer de 447 underskrifter til formanden for Klima- og miljøudvalget John Harpøth. Foto: Rolf Larsen.


Borgere i Store Merløse er utilfredse med udsigten til, at prisen på deres varme kan komme til at stige markant.

Mandag eftermiddag afleverede en delegation fra St. Merløse 447 underskrifter til formanden for Klima- og Miljøudvalget John Harpøth (DF).

Protestunderskrifterne er de lokale borgeres forsøg på, at stoppe en lokalplan, som giver Holbæk Forsyning A/S mulighed for, at bygge et nyt fjernvarmeværk i stedet for det eksisterende.

Holbæk Forsyning A/S mener, at det nuværende halmfyringsanlæg, der er fra midten af 1980’erne, er nedslidt og trænger til at blive skiftet ud.

De nuværende varmekunder og andre borgere i Store Merløse, som frygter at de vil blive tvangstilsluttet et nyt fjernvarmeværk, er bekymrede for, at et nyt anlæg vil betyde stigninger i varmeprisen.

I forvejen ligger varmepriserne i Store Merløse blandt landets højeste.

John Harpøth tog imod de mange underskrifter, som han lovede ville indgå i overvejelserne, når der senere skal tages stilling til lokalplanen.

Udvalgsformanden inviterede herefter delegationen til at sætte sig ned og fortælle om de bekymringer, som man har gjort sig i forbindelse med varmeværket og den nye lokalplan.

Web-TV:Underskrifter mod varmeværk-lokalplan

Denne artikel er publiceret den 5. september 2011 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply