Ny børne- og ungepolitik på vej

En ny politik på børne- og ungeområdet skal være klar til sommeren 2012.

Udvalget for Børn går nu for alvor i gang med den nye politik for børne- og ungeområdet, hvor formålet er at udstikke retningen for fremtidens service på området. Undervejs i arbejdet bliver børn, unge, forældre og medarbejdere inddraget.

Udvalget for Børn besluttede på deres møde i tirsdags, hvordan arbejdet skal tilrettelægges.

Efter planen skal politikken være færdig til sommer og frem til da skal børn og unge, forældre og medarbejdere i dialog med politikerne, så de sammen kan identificere fremtidens muligheder og finde løsninger på fremtidens udfordringer.

Møde med forældrebestyrelser
Arbejdet med børnepolitikken sættes for alvor i gang den 26. september, hvor der er et stort fællesmøde om politikken for alle forældrebestyrelser. Det er første gang, at forældrebestyrelser på tværs af hele det almene og det specialiserede børneområdet mødes. Det sker for at sætte fokus på sammenhængen mellem skole, daginstitutioner og specialområde.

Børn og unge skal selvfølgelig også bidrage
En børne- og ungefestival er også i støbeskeen. Her skal fokus være på, hvordan børnene selv ser på det gode børneliv, og hvad de synes har værdi og er vigtigt. Med udgangspunkt i hverdagens aktiviteter skal de tegne, male, skrive, fortælle og udstille, så deres meninger også bliver en del af debatten.

Denne artikel er publiceret den 28. august 2011 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply