S undrer sig over borgmesterens udmeldinger

Den socialdemokratiske gruppeformand, Sine Agerholm, undrer sig over borgmesterens udmelding. Arkiv foto: Rolf Larsen.

Socialdemokraterne er uenige om med flertallet bestående af B, V, K, O og SF om den økonomiske politik og undrer sig over borgmesterens udmeldinger efter byrådsmødet i går.

Byrådets medlemmer havde dårligt nået at skrive under på protokollen efter byrådsmødet onsdag aften, før der lå en pressemeddelelse i deres mailboks til orientering, hvori borgmesteren gav sin udlægning af, hvordan partierne forholder sig til budgettet.

I den siger borgmesteren bl.a.:

– Det (en stram økonmisk styring -red.) har bevirket, at vi her i 2011 gennem hele budgetprocessen – på tværs af partierne – har haft vores fokus på konstruktive politiske drøftelser. Derfor sender vi et budgetforslag i høring, der hviler på en sund økonomi, og som der på nuværende tidspunkt er bred politisk opbakning til. Det er en rigtig god fornemmelse, som jeg er sikker på, at jeg deler med de øvrige 30 medlemmer af byrådet

Men socialdemokraternes gruppeformand Sine Agerholm er ikke enig med borgmesteren:

– Borgmesteren må jo ha’ et enormt behov for at forsøge at overbevise nogen om, at der er bred enighed i byrådet om næste års budget, men vi synes godt nok, at han tager munden lidt for fuld i den pressemeddelelse, som kommunikationsafdelingen har udarbejdet og udsendt for ham, siger Sine Agerholm.

Det er især formuleringer i pressemeddelelsen, der giver indtryk af, at alle byrådets partier er enige om, at budgetforslaget hviler på en robust og sund økonomi, der springer i øjnene hos den socialdemokratiske byrådsgruppe.

– Vi har lagt stor vægt på at slå fast – både på budgetseminaret og under byrådets behandling af budgetforslaget – at vi er dybt uenige med flertallet om den økonomiske politik. Så derfor undrer det os, at borgmesteren forsøger at give udtryk for det modsatte, siger Sine Agerholm.

Socialdemokraterne så helst, at byrådets partier kunne samle sig om det synspunkt, at genopretning ikke kun er et spørgsmål om hvor mange kroner, der ligger i kassen – men at det også handler om at have en vedligeholdt og moderne bygningsmasse og en tilfredsstillende kvalitet i den service, som vi dagligt leverer til borgerne.

– Vi mener ikke, at der kan tales om, at vi har en sund og robust økonomi i Holbæk Kommune, så længe der ikke er penge til at betale for det serviceniveau, som, vi mener, bør være til stede og for de anlægsinvesteringer, der er nødvendige i en kommune af Holbæks størrelse. Men den form for genopretning koster penge, og vi må desværre se i øjnene, at det ikke er muligt i øjeblikket at samle et flertal i byrådet, der ønsker at øge kommunens indtægter, slutter Sine Agerholm.

Bag

Læs også: Bred politisk opbakning til budgettet

Denne artikel er publiceret den 25. august 2011 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply