Bred politisk opbakning til budgettet

I går førstebehandlede Holbæk Byråd budget 2012-2015. Og på tværs af hele byrådet er der stor tilfredshed med, at man nu sender et budgetforslag i høring der hviler på en robust økonomi.

På byrådsmødet behandlede politikerne også halvårsregnskabet for 2011, der er et afgørende fundament for budget 2012-2015. Og halvårsregnskabet bekræfter endnu engang, at der er styr på økonomien i Holbæk Kommune.

En rigtig god fornemmelse
Hele byrådet kunne således konstatere, at den økonomiske genopretningsplan som blev lagt sidste år – og som blandt andet indbefatter en stram økonomistyring – bliver fulgt og har effekt.

– Det har bevirket, at vi her i 2011 gennem hele budgetprocessen – på tværs af partierne – har haft vores fokus på konstruktive politiske drøftelser. Derfor sender vi et budgetforslag i høring, der hviler på en sund økonomi, og som der på nuværende tidspunkt er bred politisk opbakning til. Det er en rigtig god fornemmelse, som jeg er sikker på, at jeg deler med de øvrige 30 medlemmer af byrådet, fastslår borgmester Søren Kjærsgaard og fortsætter:

– Både 2011 og 2012 er dog fortsat svære år. Men vi sikrer som planlagt en robust økonomi, og vil i 2014 nå i mål med opbygningen af vores kassebeholdning. Vigtigt er det endvidere, at vi i hele perioden fastholder et fornuftigt niveau for vores anlægsinvesteringer. Og så glæder jeg mig også over, at vi har fået lavet budgetforslag, hvor besparelser ikke kommer på tale.

Stormøder om budgettet
Ifølge borgmesteren danner det faktum et rigtigt godt afsæt for den høring, som finder sted i perioden den 25. august til den 16. september.

– I kraft af at vi undgår besparelser, kan fokus nu for alvor rettes mod at videreudvikle vores organisation. Og på den baggrund imødeser jeg høringen. Dette i forventningen om, at der kommer rigtigt mange konstruktive bud på, hvordan vi kan gøre Holbæk Kommune til en attraktiv arbejdsplads og samtidig effektivisere og videreudvikle vores service til borgerne inden for de budgetterede rammer, understreger Søren Kjærsgaard.

Høringen skydes i gang på to stormøder torsdag den 25. august. Først mødes direktionen i Holbæk Kommune med tillidsrepræsentanter og ledere på Elværket om eftermiddagen. Og efterfølgende mødes byrådet med bestyrelser, samråd, lokalråd, ældreråd, handicapråd og ledere på Kuben om aftenen.

Læs også: S undrer sig over borgmesterens udmeldinger

Denne artikel er publiceret den 25. august 2011 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply