Færgeudvalget er nedlagt

Færgeudvalget er nedlagt. Fremover skal spørgsmål om færgen varetages i Lokalforum. Foto: Jesper von Staffeldt.


Klima og Miljøudvalget vedtog på sit møde tirsdag, at nedlægge Færgeudvalget. I stedet lægges opgaverne ind under Orø Lokalforum.

I september sidste år, blev der nedsat et Færgeudvalg, som bestod af medlemmer af Orø Lokalforum og medlemmer af Klima og Miljøudvalget.

Beslutningen om at nedsætte et færgeudvalg blev truffet på et møde mellem bl.a. borgmester Søren Kjærsgaard, Formand for Orø Lokalforum Erik Fuchs og overfartsleder Anders Pedersen. Baggrunden var Orø borgernes ønske om bedre muligheder for at komme med forslag til færge-driften.

Dengang sagde borgmester Søren Kjærsgaard:

– Borgerne på Orø har helt naturligt mange ønsker til færgen. Jeg synes, vi har fundet en god løsning, hvor de kan samle forslagene sammen og præsentere dem samlet for færgeledelsen. Dermed er der skabt bedre muligheder for at koordinere, prioritere og diskutere ønskerne. Borgmesteren noterede sig i øvrigt en stor imødekommenhed hos færgeledelsen for at indgå i et forum, der vil give en tættere dialog med brugerne af Orø-færgen.

Men nu, næsten et år senere, bliver udvalget nedlagt igen.

Beslutningen er taget i forlængelse med, at Peter Sørensen (V) i juli fratrådte sin stilling som reder med øjeblikkelig virkning.

Peter Sørensen var samtidig formand for Færgeudvalget, så med hans afgang, stod Færgeudvalget uden formand. Ifølge udvalgets kommisorium skal formanden udpeges af Udvalget for Klima og Miljø.

Efter Peter Sørensens afgang, blev forretningsfører Holger Prehnum administrativt udnævnt som reder, da et rederi ikke kan sejle uden en skibsreder, som er ansvarlig for alle forhold vedr. skibets drift.

To muligheder
Der var to beslutningsforslag om Færgeudvalget på Klima og Miljøudvalgets møde tirsdag. Den ene gik på, at udnævne Holger Prehnum til Skibsreder og nedlægge Færgeudvalget. Det andet gik på, at finde en ny formand og dermed lade Færgeudvalget fortsætte.

På mødet blev det besluttet, ikke at finde en ny formand, men i stedet nedlægge Færgeudvalget og lade Orø Lokalforum overtage opgaverne.

Det betyder, at Orø ikke længere har et specielt udvalg, hvor færgeforbindelsen kan drøftes med politikerne. Fremover er det Orø Lokalforum som beslutter, om lokalbefolkningens færgespørgsmål f.eks. ønskes afklaret i en undergruppe til lokalforum og ø-boerne skal bruge samme kanaler og beslutningsveje som er gældende i de andre lokalområder i Holbæk Kommune; Færgeforhold skal fremover fremføres til politikerne via Dialogudvalget.

Færgefartens administration vil fortsat, i det omfang, som Færgefarten finder det relevant, kunne deltage i op til fire planlagte møder årligt.

Denne artikel er publiceret den 24. august 2011 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply