Sine Agerholm: Byrådet skubber udgifterne foran sig

Den socialdemokratiske gruppeformand, Sine Agerholm, mener at byrådet skubber udgifterne foran sig. Arkiv foto: Rolf Larsen.


Socialdemokraterne i byrådet mener, at der er grundlæggende uenighed i byrådet om den fremtidige økonomiske udvikling.

I sidste uge holdt byrådet budgetseminar og efterfølgende fortalte borgmester Søren Kjærsgaard, at der er styr på økonomien i Holbæk Kommune.

Socialdemokraternes gruppeformand Sine Agerholm mener dog, at man bare skubber udgifterne foran sig.

Den socialdemokratiske byrådsgruppe er en smule optimistiske efter byrådets budgetseminar mandag og tirsdag i sidste uge. Grundlaget for budgetlægningen er væsentligt forbedret i forhold til tidligere år, og der er ikke lagt op til yderligere nedskæringer på den daglige drift – hverken i 2012 eller i overslagsårene.

– Vi glæder os naturligvis over, at der ikke er lagt op til endnu en runde massive nedskæringer, når budgettet for det kommende år skal lægges. Og samtidig skal direktionen og hele organisationen have stor ros for, at det endelig er lykkedes at få en effektiv økonomistyring – det er med til at sikre, at budgettet overholdes, så ubehagelige økonomiske overraskelser undgås, siger socialdemokraternes gruppeformand Sine Agerholm.

Flertallet i byrådet, bestående af Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre har, ifølge Socialdemokraterne, valgt at justere på de økonomiske pejlemærker, som de vedtog tidligere på året for at få forslaget til budget 2012 til at hænge sammen – en strategi som Socialdemokraterne ikke er enige i.

– Det er både godt og skidt, når flertallet vælger at nedjustere de økonomiske pejlemærker. Det positive er, at det fjerner behovet for nedskæringer på den daglige drift. Men den negative konsekvens er så, at der ikke skabes luft til genopretning af serviceniveauet, og der bliver samtidig ikke afsat de nødvendige midler til at vedligeholde og renovere vores bygninger, veje, broer og den slags – eller sagt med andre ord: man skubber ganske enkelt en stadig voksende udgift foran os, forklarer Sine Agerholm.

Socialdemokraternes opfattelse er den samme som i de forgangne år: Det koster penge at genoprette – både økonomien og serviceniveauet – efter flere års fejlslagen økonomisk politik. Men samtidig erkender partiet, at der ikke på nuværende tidspunkt kan findes et flertal for en skattestigning i Holbæk byråd.

– Det er jo et udtryk for de grundlæggende holdningsforskelle, der er byrådets partier imellem. For os er det væsentligt, at kommunen får genskabt en sund og robust økonomi, samtidig med at der gradvist kan rettes op på de områder, der er nødlidende efter flere års forringelser. Og det bliver ikke tilfældet med den strategi, som flertallet har valgt, hvor man hele tiden sparer sig til balance i budgettet. Men vi må erkende, at det ikke er muligt at finde et flertal i byrådet, der er villige til at kigge på indtægtssiden, siger Sine Agerholm.

– Derfor har vi meldt klart ud, at vi ønsker at forhandle om indholdet i budgettet indenfor de rammer, som flertallet beslutter. Som landet ligger, er det vores eneste mulighed for at forsøge at få indarbejdet nogle beskedne forbedringer i budgettet for det kommende år, og det skal selvfølgelig forsøges, slutter Sine Agerholm.

Denne artikel er publiceret den 22. august 2011 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply