Borgmesteren: Styr på økonomien i Holbæk Kommune

Arkiv foto: Rolf Larsen


Mandag og tirsdag holdt Holbæk Byråd det andet seminar vedr. budgettet for 2012-2015.

I juli måned har administrationen udarbejdet de forventede regnskabstal for 2011. Og disse bekræfter, ifølge Holbæk Kommune, at der er styr på økonomien, og at det forventede regnskab for indeværende år ligger tæt på budgettet.

– Organisationens store indsats for at forbedre økonomistyringen har båret frugt, hvilket er vigtigt, fordi økonomien i 2011 er fundamentet for budget 2012-2015, fastslår borgmester Søren Kjærsgaard og fortsætter:

– Sidste år lagde vi en plan for genopretningen af kommunens økonomi. Og den lever vi op til. 2011 og 2012 er svære år, men vi sikrer som planlagt en robust økonomi, og vil i 2014 nå i mål med opbygningen af vores kassebeholdning. Vigtigt er det endvidere, at vi i hele perioden fastholder et fornuftigt niveau for vores anlægsinvesteringer.

Drøftelser på tværs af byrådet
Borgmesteren glæder sig samtidig over, at der på nuværende tidspunkt er bred politisk opbakning til de store linjer i budget 2012-2015.

– Budgetseminariet har været meget udbytterigt og budt på mange konstruktive drøftelser på tværs af hele byrådet. Og det har helt bestemt været medvirkende årsag til, at vi har fået lagt et budget, hvor besparelser ikke kommer på tale, forklarer Søren Kjærsgaard og slutter:

– Dermed kan vi sikre en ro i hele organisationen, hvilket medarbejderne har brug for ovenpå nogle økonomisk hårde år. Og det afstedkommer igen, at fokus for alvor kan rettes mod at gøre Holbæk Kommune til en attraktiv arbejdsplads og mod at effektivisere og videreudvikle vores service til borgerne.

Budgettet sendes nu – efter den politiske førstebehandling – i høring i perioden fra den 25. august til den 16. september. Budgettet vedtages endeligt den 12. oktober 2011.

Denne artikel er publiceret den 17. august 2011 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

3 kommentarer

 • Jens Kristensen

  Hvis der er så god styr på økonomien må det jo betyde, at man ikke vil fjerne afgange på Holbæk-Orø færgen.

 • Simon Bordal Hansen

  Man kan godt høre, vi snart skal have valg. Godt nok er borgmesteren ikke på valg, men det er hans parti. Meldingen lyder ganske enkelt utroværdig. Holbæk Kommune har haft så meget rod i økonomien de seneste år, ofte som følger af særdeles skidt administration, at det pludselige “styr på det hele” ikke kan tages alvorligt. Desværre, for Holbæk fortjener en bedre styring og en mere rimelig fordeling af goderne.
  Jeg kan blot minde om, da kommunen måtte hyre kostbar konsulentbistand til at ordne socialforvaltningens indberetningssager – penge, skoler m.v. senere har måttet spare ind igen. Så lad os bevare den sunde skepsis – Holbæk kommune er stadig skidt ledet. Se blot det løbende kaos om Orøfærgen.

 • Lene Andersen

  Hvor blev det budgetseminar holdt. I januar måned blev der holdt et møde på Færgen “Har Orø en fremtid”.Der tog jeg op, at kommunen skulle bruge øen aktivt f.eks. til eksterne møder og den slags. Vi har endnu Kro, Forsamlingshus. Orøhallen og Campingplads. Hvis ikke der var plads nok, er der noget der hedder pavilloner eller et stort telt.Hvor svært kan det være. Luk Orø op og luk os ikke ned. Tak for ordet denne gang.

Leave a Reply