Grundejere ved private fællesveje skal betale for gadelys

Fremover skal alle beboere på private fællesveje betale for vejbelysning. Foto: Rolf Larsen.

Alle grundejere ved private fællesveje skal fremover betale for gadelys på deres egen vej.

I efteråret 2011 besluttede byrådet, at alle grundejere ved private fællesveje skal betale for gadelys. Derfor bliver alle eksisterende aftaler, om at kommunen helt eller delvist betaler, nu sagt op med virkning fra 1. februar 2012.
Samme vilkår for alle

Holbæk Kommune er i forbindelse med omlægning af vejbelysningen blevet opmærksom på, at det som udgangspunkt ikke er lovligt for kommunen at betale for lys på private fællesveje.

I Holbæk Kommune findes der dog forskellige historisk bestemte aftaler om, at kommunen betaler helt eller delvis for vejbelysningen. Aftalerne gælder nogle områder af kommunen, mens grundejerne i andre områder selv betaler.

På den baggrund bliver de alle nuværende aftaler sagt op, så de 8.000 til 9.000 grundejere ved private fællesveje tilbydes ens vilkår, som også er i tråd med lovgivningen.

Kommunen kan stadig stå for gadelyset
De eksisterende aftaler bliver sagt op pr. 1. februar 2012, men Holbæk Kommune tilbyder fortsat at stå for vejbelysningen. Dog mod en betaling på 420 kr. om året. Beløbet dækker el-udgifter, udskiftning af lyskilder, sikkerhedstilsyn, almindelig overvågning af anlægget samt nyanskaffelse og afskrivning.

Ønsker grundejerne ikke at benytte kommunens tilbud, skal de selv sørge for vejbelysning, der lever op til lovens krav.

Udover at sikre ens vilkår i tråd med lovgivningen, giver de nye regler også Holbæk Kommune en samlet besparelse på 3 millioner kroner om året.

Berørte får informationsbrev
Ændringen gælder ejere af grunde, der støder op til en privat fællesvej, og alle der er omfattet af ændringen får et brev med yderligere information. Holbæk Kommune lægger ud med den tidligere Jernløse Kommune, hvor grundejere således vil få besked i løbet af næste uge.

Denne artikel er publiceret den 22. juli 2011 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply