Nyt boligområde ved Høbjærggård i Tølløse

Holbæk Kommune forbereder kommune- og lokalplanlægning for et område syd for Søndermarken i Tølløse.

Området er på ca. 19 ha, og det kan rumme ca. 100 boliger afhængig af hvor tæt der bliver bygget.

Samtidig med planernes tilvejebringelse bliver det kommuneplanlagte boligområde 19.B02 vest for Sønderstrupvej ændret, så området ikke kan udbygges, før der er taget stilling til områdets anvendelse i forbindelse med revisionen af kommuneplanen.

Kommunen efterlyser ideer
Før planarbejdet sættes i gang, vil Holbæk Kommune gerne have ideer og forslag til anvendelsen af området. Her tænker man f.eks. på hvilke funktioner der er brug for, hvor tæt og højt der må bygges, Hvordan skal friarealerne bruges og udnyttes etc.

Offentligt møde
Holbæk Kommune oplyser, at der afholdes et møde om planerne mandag d. 15. august kl. 17.00 i Aktivitetshuset i Tølløse.

På mødet vil bygherrerådgiver fremlægge ideer for området, og kommunen vil orientere om planprocessen og eventuelle vilkår for planlægningen. Der vil også være mulighed for at stille spørgsmål og drøfte processen. Hvis der er interesse for det, kan der nedsættes en referencegruppe af berørte borgere, som ønsker at blive inddraget i det videre planlægningsarbejde.

Du kan her læse et udvidet debatoplæg om planerne her (.pdf-fil).

Denne artikel er publiceret den 16. juli 2011 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply