Holbæk Kommune vil give landets unge mere selvtillid

Plakat med selvtillidsloven. Klik på billedet for at se den i læsbar størrelse.


Holbæk Kommune går forrest i kampen mod dårlig selvtillid blandt unge.

Selvtillidsloven, som er et nyt initiativ opstartet i Holbæk Kommune, er blevet så godt modtaget, at ideen nu – i første omgang – skal spredes til alle landets øvrige kommuner.

Selvtillidsloven består af ti veje til bedre selvtillid for unge og er et dialogværktøj, der skal skabe større selvtillid og selvværd hos unge. Projektet baner vejen for en helt ny og
anderledes måde at arbejde med selvtillid og selvværd på.
– Selvtillidsloven er historiens mest seriøse udfordrer til Janteloven. Konceptet med at gøre selvtillid ”lovpligtigt” er unikt og skaber en langt skarpere dialog om emnet end hidtidigt set.

Derved kommer mange flere unge til aktivt at arbejde med deres selvtillid, og der nedbrydes flere tabuer om emnet end ellers, siger Søren Myrup, projektansvarligt og leder af ungdomsområdet i Holbæk Kommune.

Både unge med lav selvtillid, forældre, folkeskolelærere og andre, der har med unge mennesker at gøre i dagligdagen, kan benytte Selvtillidsloven til at skabe dialog og fokus på
deres egen eller andres selvtillid. Og alle materialer vedr. Selvtillidsloven ligger til fri og trykklar download på hjemmesiden selvtillidsloven.dk.

Unges uudnyttede potentiale skal frem Selvtillidsloven rammer ned i en meget aktuel problemstilling omkring mange unges vanskeligheder med at gennemføre en ungdomsuddannelse. Blandt andet viser helt nye undersøgelser fra Psykiatrifonden, at unges psykiske og personlige problemer er den primære grund til et stort frafald på erhvervsuddannelserne.

– Selvtillidsloven er et meget kærkomment initiativ, fordi vi i vores arbejde møder rigtigt mange unge mennesker, der ikke tror på sig selv og hele tiden føler, at de løber ind i fiaskoer.
Så det handler om at sætte de unge tilbage i førersædet i deres eget liv og få skabt en ny fortælling om, at de duer til noget. Det kan et dialogværktøj som Selvtillidsloven hjælpe med, siger Hallur Gilstón Thorsteinsson, leder af Psykiatrifondens børne- og unge afdeling.

Ideen kom fra en senior
Idéen til Selvtillidsloven blev i foråret 2011 undfanget af Stig Elliot Nyegaard, der er stifter af ”Seniorer uden Grænser”. Herefter overtog Holbæk Ungdomsskole projektet, og har siden da arbejdet benhårdt på at udvikle dette og gøre det brugbart og relevant for unge.

Projektet er nu vokset til at inkludere postkort til uddeling, plakater og en hjemmeside, hvor Selvtillidsloven også er oversat til 28 forskellige sprog… indtil videre.

Brev til alle landets borgmestre
Selvtillidsloven møder også stor opbakning fra et væld af fagpersoner og interesseorganisationer, der alle ser et kæmpe potentiale i projektet; heriblandt Ungdomsringen, Skole & Forældre samt Ungdomsskoleforeningen. Derfor vil Holbæk Kommune nu til at sprede den gode ide til landets øvrige 97 kommuner. Det sker via et borgmesterbrev, som kommunen udsender i samarbejde med en række interesseorganisationer, der alle har unges selvtillid og selvværd højt på dagsordenen.

Troen på Selvtillidsloven er stor, og der er varme forhåbninger til at loven inden længe kan hjælpe unge mennesker i hele landet til en bedre selvtillid.

Og ambitionerne rækker endvidere langt ud over de danske grænser. For dårlig selvtillid og selvværd kender ingen grænser, og unge i andre lande vil, ligesom de unge i Holbæk
Kommune, kunne få stor glæde af Selvtillidsloven. På den baggrund arbejdes der på at gennemføre en international konference om emnet i løbet af 2012.

Fakta om selvtillid og selvværd

  • Selvtillid er et individs tillid til egne evner.
    Selvværd er følelsen af, at man har værdi og accept, som den man er.

  • Grundstenen til en høj grad af selvtillid er et godt og gedigent selvværd, som allerhelst for ethvert menneske skal etableres fra barnsben.
  • For et menneske er det essentielt at føle sig anerkendt for at være den, man er på godt og ondt, i medgang og modgang.
  • Selvtillid og selvværd er en afgørende faktor for menneskets muligheder for at få ”det gode liv” og succes i mange af livets forhold. Det gør sig gældende i uddannelse, erhverv, den private sfære og i alle mellemmenneskelige relationer.
  • Denne artikel er publiceret den 6. juli 2011 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

    Leave a Reply