Borgmester og udvalgsformand om KREVI-rapport: resultater er teoretiske

Søren Kjærsgaard og Agnete Dreier giver fælles kommentar til KREVI-rapporten om effektivisering af folkeskolen.

I slutningen af juni udsendte det kommunale og regionale evalueringsinstitut KREVI en rapport, der viste, folkeskolerne i Danmark kunne effektiviseres og dermed opnå en faglig og ressourcemæssig gevinst. Rapporten viste også, at Holbæk er en af de kommuner, som kan opnå størst gevinst.

Holbeaekonlien.dk har tidligere skrevet om rapporten og i den forbindelse henvendte vi os til de lokale politikere, for at få deres mening. Venstres byrådsmedlemn Pernille Kruse, der også er medlem af børneudvalget har svaret i en tidligere artikel og nu har borgmester Søren Kjærsgaard (V) lavet et svar, sammen med formand for Udvalget for Børn, Agnete Dreier (SF).

Søren Kjærsgaard og Agnete Dreier, anerkender, at KREVI-rapporten rigtig nok konkluderer at man i Holbæk Kommune kan spare ca. 21% af ressourceforbruget uden, at det går ud over den faglige kvalitet og, hvis man i stedet for at spare fokuserer på at forbedre den fagligekvalitet uden at øge ressourceforbiget, bør der samlet set kunne vindes ca. 17% i Holbæk målt på afgangskaraktererne i 9. klasse. Rapporten peger også på, at den optimale skolestørelse er på omkring 500 elever.

“Man skal imidlertid huske, at KREVIs tal er resultater af teoretiske “alt andet lige”-beregninger baseret på direkte målbare faktorer, mens ganske meget ude i skolevirkeligheden afhænger af personer – elever, lærere, pædagoger, skoleledere og forældre – og deres indbyrdes relationer.”, skriver de to politikere i deres svar til Holbaekonline.dk og fortsætter:

“I Holbæk har vi som bekendt valgt at fokusere på faglige forbedringer. Vi vil med den nye strategi og struktur for folkeskolen i Holbæk arbejde med både det såkaldt fag-faglige, med læringsmiljøet i bred forstand og med strategisk ledelse og bruge en del midler på bl.a. efteruddannelse i forbindelse hermed. I stedet for at finde midler og ressourcer til forbedringer ved at lukke fx halvdelen af kommunens skoler (hvilket iøvrigt ville udløse et betydeligt behov for anlægsinvesteringer) arbejder vi med skolestørrelsen på en anden måde, idet de nye, større skoledannelser i matrikelmodellen får mulighed for at udnytte deres ressourcer, herunder lærernes kvalifikationer, bedre. Vi danner desuden lidt større overbygninger, hvilket også bidrager økonomisk og vil være til både faglig og social glæde for de store elever, som vi gerne vil ruste til at klare sig godt på deres færd gennem ungdomsuddannelserne og videre frem.”

“Der er ikke nogen nem genvej til karakterer, der er 17 % bedre, men vores strategiske arbejde og kommende struktur vil bringe os i den rigtige retning.”, slutter Søren Kjærsgaard og Agnete Dreier.

Læs også:
Ny rapport: Stor gevinst ved effektivisering af skolerne i Holbæk kommune
Venstre om KREVI-rapporten: Man skal være en talekspert for at forstå den

Denne artikel er publiceret den 5. juli 2011 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply