Erhvervsrådet og turistforeningen fusionerer

En fusion mellem turistforeningen og erhvervsrådet skal brande Holbæk.


Hvis generalforsamlingerne stemmer ja, fusionener Holbæk Regionens Erhvervsråd og Holbæk Turistforening. Politikerne bifalder sammenlægningen.

En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra bestyrelserne i Holbæk Regionens Erhvervsråd og Holbæk Turistforening har de seneste måneder drøftet mulighederne for at styrke erhvervs- og turismeindsatsen ved at slå de to foreninger sammen.

Arbejdsgruppen er kommet frem til, at der er store fordele ved en fusion og de to generalforsamlinger vil blive anbefale at vedtage en fusion, så den kan træde i kraft fra 1. januar 2012.

Bedre forudsætninger for at realisere erhvervs- og turismepolitiken
En samdrift af erhvervsrådet og turistforeningen vil skabe langt bedre forudsætninger for at realisere den vedtagne erhvervs- og turismepolitik, og der er betydelige synergier ved at slå foreningerne sammen. En fælles ledelse og drift af sekretariatet vil dels kunne medføre økonomiske besparelser og dels styrke koordineringen af servicen overfor virksomhederne – herunder turistbranchen.

Branding af hele kommunen
Desuden vil sammenlægningen sikre en mere fokuseret indsats med branding af hele kommunen, hvor målet er at tiltrække flere virksomheder, turister og tilflyttere.
Den fusionerede forening vil opretholde et turistbureau, som dog vil blive flyttet fra Jernbaneplads i Holbæk til en anden operatør i byen, hvorfra den personlige turistservice vil blive ydet. Hensigten er at indgå en driftsaftale med en anden aktør i løbet af efteråret.

Holbæk Kommune yder tilskud
Både erhvervsrådet og turistforeningen modtager tilskud til driften fra Holbæk Kommune, som i december 2010 vedtog en ny erhvervs- og turismepolitik. Derfor har det været naturligt for arbejdsgruppen at forelægge fusionstankerne for politikerne, hvilket er sket på et møde i går, tirsdag d. 28. juni.

Principgodkendelse af fusionen
Fra politisk side deltog borgmester Søren Kjærsgaard og næstformand for kulturudvalget Jørgen Topsøe. På mødet har politikerne, som har alle partier i byrådet bag sig, givet udtryk for anerkendelse overfor de to foreningers indstilling, og derfor har politikerne givet en principgodkendelse af fusionen. Politikerne bifalder en sammenlægning af erhvervsrådet og turistforeningen, som vil kunne medvirke til realisering af store dele af erhvervs- og turismepolitikken og ikke mindst få Holbæk kommune endnu mere på landkortet.

Bestyrelserne i de to foreninger vil indkalde medlemmerne i de to foreninger til ekstraordinære generalforsamlinger i efteråret for at tage stilling til at fusionere de to foreninger.

Denne artikel er publiceret den 29. juni 2011 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply